Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
2.1.2018 Kúpna zmluva 32/2017/245 6653,73 € Martin Uhliarik Stiahnuť
2.1.2018 Kúpna zmluva 36/2017/245    1 € Martin Uhliarik Stiahnuť
2.1.2018 KZ 2018-2022   ZO OZ PŠaV na Slovensku Stiahnuť
9.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Hruštín Stiahnuť
10.1.2018 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
15.1.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Lokca Stiahnuť
15.1.2018 Dohoda o vykurovaní ZŠ kom   ZŠ Komenského ul. Stiahnuť
19.1.2018 NZ 1/2018   Peter Filičko Stiahnuť
12.2.2018 Zmluva 1/2018 o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
12.2.2018 Zmluva 2/2018 o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
12.2.2018 Rámcová kúpna zmluva   ŠEVT a.s. Stiahnuť
12.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku      100 € FitGym Stiahnuť
14.2.2018 Zmluva o dielo 18001 53400 € ATELIÉR GAM, s.r.o. Stiahnuť
15.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie  15000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
15.2.2018 Zmluva o nájme bytu   Matisová Katarína Stiahnuť
20.2.2018 Zmluva o nakladaní skomunálnymi odpadmi   Ján Šuvada Zber surovín Liesek 45 Stiahnuť
28.2.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Lokca Stiahnuť
8.3.2018 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - Bukov Stiahnuť
3.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku      17280 € MPSVaR SR Stiahnuť
3.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   264654 € MPSVaR SR Stiahnuť
4.4.2018 Dodatok č.1 k NZ 14-2015 6017,55 € Peter Sumega Stiahnuť
4.4.2018 NZ 2/2018 288,50 € TJ Motor YACHT Námestovo Stiahnuť
9.4.2018 9.4.2018   Milan Delinčák - Bukov Stiahnuť
11.4.2018 KZ 34/2017-245     Stiahnuť
12.4.2018 Kúpna zmluva č.164     Stiahnuť
12.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  2000 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
13.4.2018 Zmluva o dielo 3420 € Ing. Vladimír OTTO Stiahnuť
16.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1704,78 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
24.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 337,50 € Obec Klin Stiahnuť
25.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 8700 € TJ Oravan Stiahnuť
25.4.2018 Zmluva o nájme bytu     Stiahnuť
25.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 2000€ OZ NOS Stiahnuť
27.4.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 80,65 € Obec Or. Polhora Stiahnuť
27.4.2018 Zmluva o službách   OPEN DOOR, s.r.o. Stiahnuť
30.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 200  SZTP  Stiahnuť
3.5.2018 NZ 5/2018 30,60 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
3.5.2018 NZ 6/2018 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
3.5.2018 NZ 7/2018 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
9.5.2018 KZ 03/2018/245   Mária Miklušičáková Stiahnuť
14.5.2018 KZ 38/2017/245   Peter Ferletjak Stiahnuť
15.5.2018 Zmluva  o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom a.s. Stiahnuť
21.5.2018 ZoD Parkourové ihrisko 32071,14 € mmcite2, s.r.o. Stiahnuť
21.5.20018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Bobrov Stiahnuť
21.5.2018 Kúpna zmluva 165800 € MEVA-SK s.r.o. Stiahnuť
22.5.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana Stiahnuť
23.5.2018 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová Stiahnuť
31.5.2018 Zmluva o nájme bytu   Jozef Kormančík Stiahnuť
4.6.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Breza Stiahnuť
5.6.2018 KZ 4/2018/245   Dárius Grebáč Stiahnuť
6.6.2018 Z o poskytovaní odborných a poradenských služieb pracovnej zdravotnej služby   Pyrokomplex,s.r.o. Stiahnuť
8.6.2018 Zmluva o dielo 9200 € DAQE Slovakia s.r.o. Stiahnuť
18.6.2018 Zmluva o spolupráci   Mana, s.r.o. Stiahnuť
19.6.2018 Dohoda o zneškodnení odpadov   Technické služby Stiahnuť
19.6.2018 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 30000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
21.6.2018 Zmluva o dielo 1-2018 62074,37 € Stavinek s.r.o. Stiahnuť
21.6.2018 Zmluva o dielo 1804 10680 € ATELIÉR GAM Stiahnuť
27.6.2018 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
2.7.2018 Zmluva o dielo 1/2018 48205 € Brandys s.r.o. Stiahnuť
3.7.2018 Dodatok č.11 k z o výpožičke 7-2008   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
3.7.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 500 € Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
11.7.2018 Zmluva o inzercii 386,40 € regionPRESS, s.r.o. Stiahnuť
11.7.2018 Zmluva o poskytnutí NFP 170000 € Ministerstvo životného prostredia SR Stiahnuť
16.7.2018 ZoD 101-18-030/2018 348341,72 € CESTY SK s.r.o. Stiahnuť
18.7.2018 Zmluva o audítorskej činnosti   PARTNER AUDIT s.r.o. Stiahnuť
18.7.2018 Zmluva o audítorskej činnosti   PARTNER AUDIT s.r.o. Stiahnuť
18.7.2018 NZ 9/2018 2039,93 € Ing. Monika Trabalíková Stiahnuť
23.7.2018 Zámenná zmluva 11/2018   Jaroslav Džugan Stiahnuť
3.8.2018 NZ 8/2018 67,30 € MŠK Námestovo Stiahnuť
9.8.2018 Zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu 455,73 € Mária Fernerová Stiahnuť
17.8.2018 Z o poskytnutí dotácie V3-2018 2000 € ŽSK Stiahnuť
21.8.2018 Kúpna zmluva 12/2018/245 4840 € Katarína Žabková Stiahnuť
4.9.2018 Dodatok k zámennej zmluve z 23.7.2018   Jaroslav Džugan Stiahnuť
5.9.2018 ZoD 1-2018 103943,61 € Stavebný podnik- MH s.r.o. Stiahnuť
14.9.2018 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
14.9.2018 Kúpna zmluva 13/2018/245   Dezider Meško Stiahnuť
17.9.2018 ZoD č.A122018 59697,04 € Dopstav-obchodná a stavebná spoločnosť,s.r.o. Stiahnuť
1.10.2018 Kúpno predajná zmluva 77/2018 32455 € POINT a.s. Žilina Stiahnuť
3.10.2018 Zmluva o spolupráci Cyklopotulky   Egomotion s.r.o. Stiahnuť
3.10.2018 KZ 44-2018 1848 € Ministerstvo hospodárstva SR Stiahnuť
8.10.2018 Zmluva o dielo 10/2018 65996,52 € ELSPOL-SK s.r.o. Stiahnuť
16.10.2018 Autorská zmluva 1000 € RNDr. Matej Masný, PhD Stiahnuť
29.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie  250 € ZO Slovenského zväzu drobnochovateľov Stiahnuť
5.11.2018 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
9.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Lokca Stiahnuť
9.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie    Obec Ťapešovo Stiahnuť
9.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie  19800 € MŠK Námestovo Stiahnuť
14.11.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie    Obec Vavrečka Stiahnuť
14.11.2018 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie    Obec Klin Stiahnuť
16.11.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie  8000 € TJ Oravan Stiahnuť
20.11.2018 Zmluva o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel     Stiahnuť
23.11.2018 Dodatok k KZ 13-2018-245   Dezider Meško Stiahnuť
26.11.2018 Zmluva o spolupráci   NOVÉ ČESKO nadačný fond Stiahnuť
30.11.2018 Zmluva o nájme bytu   Pavol Hudec Stiahnuť
3.12.2018 Zmluva č.130697  08U02 31578,94 € Enviromentálny fond Stiahnuť
6.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie 1142 2018 109825 € MŠVVaŠ SR Stiahnuť
6.12.2018 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci a právnych služieb   JUDr. Jozef Polák, advokát Stiahnuť
13.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
17.12.2018 Dodatok č.1 k Zmluve zo dňa 29.7.2018   Mária Fernerová Stiahnuť
18.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
20.12.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Hruštín Stiahnuť
         
         
         
Taxi
Taxi 1-3 2018 Stiahnuť
Taxi 4-19 2018 Stiahnuť
Taxi 20 2018 Stiahnuť
Taxi 21-22 2018 Stiahnuť
Taxi 23 2018 Stiahnuť
Taxi 24 2018 Stiahnuť
Taxi 25 2018 Stiahnuť
Taxi 26 2018 Stiahnuť
Taxi 27-28 2018 Stiahnuť
Taxi 29 2018 Stiahnuť
   
   

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy