Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Monika Jaňáková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ivana Takáčová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Alena Hvoľková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu     Milan Melicherčík Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ľudovít Majcher Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Vendelín Romaňák Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mário Masničák Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Petra Muroňová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mária Čučková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Zuzana Luscoňová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ján Lupták Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Marta Pisarčíková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ľudmila Kubicová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Erika Heretíková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Katarína Matisová Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Viera Brňáková Stiahnuť
01.01.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   MUDr. Juraj Stolár Stiahnuť
10.01.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 150,00 € Obec Rabča Stiahnuť
16.01.2015 Zmluva 03/2014   OVS, a.s. Stiahnuť
20.01.2015 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   Obec Hruštín Stiahnuť
21.01.2014 KZ 09-2014     Stiahnuť
21.01.2015 NZ 01/2015-1   Peter Uhliarik - Autoškola MODUL Stiahnuť
23.01.2015 Zmluva 4/2015   OVS, a.s. Stiahnuť
26.01.2015 Dodatok č.1 k 2014-1   Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
11.02.2015 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   Obec Bobrov Stiahnuť
19.02.2015 Dodatok k zmluve o dodávke el. energie   Energy Europe, SE Stiahnuť
23.02.2015 NZ 2-2015-1 39,45 € Peter Uhliarik - Autoškola MODUL  
27.02.2015 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 255360,00 € MPSVaR SR Stiahnuť
03.03.2015 Zmluva 350,00 € Kosno, s.r.o. Stiahnuť
05.03.2015 Zmluva 350,00 € Michal Ferneza Stiahnuť
05.03.2015 Dodatok č. 5   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stiahnuť
09.03.2015 Dodatok č.1 320,00 € FINIK, s.r.o. Stiahnuť
13.03.2015 Zmluva 1/2015 o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
13.03.2015 Zmluva 2/2015 o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
16.03.2015 Zmluva D 1621/ 1/ 2015 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
20.03.2015 Zmluva D 1713-2-2015 6000,00 € TJ ORAVAN Stiahnuť
27.03.2015 Zmluva o inzercii 187,70 € Region PRESS, s.r.o. Stiahnuť
30.03.2015 Zmluva o výpožičke 04 -2015   Bytové spoločenstvo 261 Stiahnuť
30.03.2015 NZ 3-2015 -1 2589,00 € Martina Žilincová Stiahnuť
30.03.2015 Zmluva o dielo 1-2015 2054,00 € Brandys, s.r.o. Stiahnuť
31.03.2015 Dohoda o refundácii mzdových nákladov   CVČ MAJÁK Stiahnuť
31.03.2015 Zmluva o dielo č. 001-2015 3600,00 € Insvet, s.r.o. Stiahnuť
31.03.2015 Dodatok č. 3 k zmluve 03/3332   DOXX - Stravné lístky, s.r.o. Stiahnuť
15.04.2015 Zmluva o nájme   Metodicko pedagogické centrum Stiahnuť
15.04.2015 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
17.04.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 1610 € Obec Lokca Stiahnuť
17.04.2015 Zmluva o dielo 3/2015 3037 € ELKO servis, s.r.o. Stiahnuť
20.04.2015 Dodatok č.1 k zmluve 10-2007   Hauerland, s.r.o. Stiahnuť
24.04.2015 Kúpna zmluva č.162     Stiahnuť
06.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 2000,00 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
06.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 3000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
07.06.2015 Kúpna zmluva 140,00 € Pavol Metes Stiahnuť
07.06.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
13.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 80,00 € Obec Oravská Polhora Stiahnuť
18.05.2015 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
18.05.2015 Kúpna zmluva 150 2     Stiahnuť
22.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 400,00 € Ideálna mládežnícka aktivita Stiahnuť
22.05.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 2000,00 € KF Projekt Stiahnuť
02.06.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mária Sojková Stiahnuť
02.06.2015 Zmluva o audítorskej činnosti 6640,00 € PARTNER AUDIT, s.r.o. Stiahnuť
09.06.2015 Kúpna zmluva 156 2     Stiahnuť
16.06.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 350,00 € Martina Kurnotová Stiahnuť
17.06.2015 Zmluva o dielo 2700,00 € Lightech, s.r.o. Stiahnuť
19.06.2015 Nájomná zmluva 5/2015-1 5555,55 € Peter Sumega Stiahnuť
22.06.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 112,50 € Obec Klin Stiahnuť
26.06.2015 Nájomná zmluva 7/2015-1   Dávid Vorčák Stiahnuť
29.06.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 2500,00 € Agropolis, s.r.o. Stiahnuť
30.06.2015 Dodatok k zmluva o poskytovaní služiab   Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
30.06.2015 Dodatok k zmluve o dielo   Lightech, s.r.o. Stiahnuť
30.06.2015 Zmluva o poskytnutí služby 9500,00 € Národná energetická spoločnosť, a.s. Stiahnuť
30.06.2015 Nájomná zmluva 9/2015-1 9000,00 € HASTRA, s.r.o. Stiahnuť
03.07.2015 Nájomná zmluva 10/2015-1 1380,00 € Júlia Papayová Stiahnuť
06.07.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
07.07.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Katarína Fileková Stiahnuť
07.07.2015 Nájomná zmluva 8/2015-1 231,78 € M - Dobal, s.r.o. Stiahnuť
07.07.2015 Zmluva o dielo 6485,06 € Ing. František Jendroľ Stavpoč Stiahnuť
09.07.2015 Zmluva o výpožičke 1258,80 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
21.07.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Juraj Fidrik Stiahnuť
31.07.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
06.08.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 2997,90€ M PSVaR SR Stiahnuť
06.08.2015 Dodatok 2 k Z o nájme nebytových priestorov   Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
10.08.2015 Zmluva o poskytovaní služieb v olasti VO 3500,00 € EVO Trade, s.r.o. Stiahnuť
10.08.2015 Zmluva o dielo 1/2015 5874,00 € Peter Švába - PS Parkety Stiahnuť
14.08.2015 Dodatok č.8 k Z 07/2008   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
17.08.2015 Zmluva o dielo 3/2015 3199,20 € Vamex, s.r.o. Stiahnuť
17.08.2015 Zmluva o službách 2015/7-1 1164,00 € PROJECT PARTNERS, s.r.o. Stiahnuť
18.08.2015 Zmluva o dielo 2916,00 € Geopas, s.r.o. Stiahnuť
02.09.2015 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Ťapešovo Stiahnuť
17.09.2015 Zmluva o dielo 30026,74 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
25.09.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
30.09.2015 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Hruštín Stiahnuť
30.09.2015 Zmluva o dielo   Marián Kasan Orava Agency Stiahnuť
05.10.2015 Dodatok č.1 k KZ 150 2     Stiahnuť
07.10.2015 Zmluva o dielo 11049,53 € Hastra, s.r.o. Stiahnuť
08.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 40000,00 € Úrad vlády SR Stiahnuť
14.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 6000,00 € TJ Oravan Stiahnuť
15.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Rabča Stiahnuť
19.10.2015 Dohoda o zriadení školského úradu   Obec Oravská.Lesná Stiahnuť
23.10.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie 20000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
23.10.2015 Zmluva o dielo č.15/2015 13916,60 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
26.10.2015 Zmluva o pripojení k informačnému systému   Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Stiahnuť
28.10.2015 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Oľga Turňová Stiahnuť
30.10.2015 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
27.11.2015 Zmluva o výpožičke 114015,60 €  Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
27.11.2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie 315,00 €   Stiahnuť
30.11.2015 Zmluva o výpožičke 14359,00 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.11.2015 Zmluva o dielo 614553,79 € COFELY, a.s. Stiahnuť
30.11.2015 Zmluva o poskytnutí NFP - Verejné osvetlenie 598411,76 € Ministerstvo hospodárstva SR Stiahnuť
07.12.2015 Zmluva o dielo 100476,91 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
10.12.2015 Zmluva  o spolupráci   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stiahnuť
11.12.2015 Zmluva o výpožičke   Rodinné centrum drobček OZ Stiahnuť
14.12.2015 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
14.12.2015 Protokol o odovzdaní a prevzatí   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
15.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
15.12.2015 Dodatok č.1 ku KZ 162     Stiahnuť
15.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Klin Stiahnuť
18.12.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
18.12.2015 Zmluva o poskytnutí služby na svetelnotechnické merania verejného osvetlenia 9600,00 € Národná energetická spoločnosť, a.s. Stiahnuť
22.12.2015 Zmluva o dielo č. 1515  17940,00 € Ateliér GAM, s.r.o. Stiahnuť
28.12.2015 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie   Obec Rabča Stiahnuť
28.12.2015 Zmluva o pripojení k IS DCOM   Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Stiahnuť
31.12.2015 NZ 14-2015-1 5555,55 € Peter Sumega Stiahnuť
31.12.2015 NZ 15-2015-1 3558,36 € Mgr. Andrej Lonek Stiahnuť
31.12.2015 NZ 16-2015-1 732,00 € Ing. Jana Guzmanová Stiahnuť
Taxi
Taxi 1-12 2014 Stiahnuť
Taxi 14-20 2014 Stiahnuť
Taxi 21-23 2014 Stiahnuť
Taxi 24 2014 Stiahnuť
Taxi 25-29 2014 Stiahnuť
Taxi 29-36 2014 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy