Oficiálna stránka mesta

2024

 

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
                               
2.1.2024   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov                           24,00 € Obec Beňadovo     Stiahnuť 
2.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  36,00 € Obec Beňadovo                  Stiahnuť 
4.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  134,40 € Obec Klin Stiahnuť
8.1.2024 Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. 1/2018 46 185 € Brandys s.r.o. Stiahnuť
9.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 78 015 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
9.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 92 462 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
9.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 635 897 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
9.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 796 880 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
9.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 10 287 € EDUCO NO s.r.o. Stiahnuť
15.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 74 935 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
15.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  960 € Obec Lokca Stiahnuť
17.1.2024 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná, a. s. Stiahnuť
19.1.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  164,10 € Obec Suchá Hora Stiahnuť
23.1.2024 ZMLUVA č. D-504/2024 o poskytnutí dotácie 98 000 € Mestský športový klub Námestovo, občianske združenie Stiahnuť
24.1.2024 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OV 16/2023 30 735,09 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
25.1.2024 ZMLUVA č. D-550/2024 o poskytnutí dotácie 36 800 € Telovýchovná jednota Oravan Námestovo, občianske združenie Stiahnuť
26.1.2024 Dodatok č.5 k mandátnej zmluve 6/2014-4   Bytový podnik Námestovo, s.r.o. Stiahnuť
29.1.2024 Zmluva o poskytovaní služieb    adsupra, s.r.o. Stiahnuť
31.1.2024 Dodatok č. 2 ku zmluve č. SZ012/2022   DETOX, s. r. o. Stiahnuť
5.2.2024 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
5.2.2024 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
7.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby  512 820 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
7.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby  50 400 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
7.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  84 € Obec Liesek Stiahnuť
13.2.2024 Zmluva o poskytovaní právnych služieb 600 € Mgr. František Baraniak, advokát Stiahnuť
14.2.2024 Zmluva o dielo č. OV 3/2024 10 000 € STAVEBNY PODNIK s r.o. Stiahnuť
16.2.2024 Zmluva o dielo č. OV 1/2024 71 568 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
16.2.2024 Dodatok č. 1  k zmluve o spolupráci pri realizácii projektu výmeny umelej trávy na ihrisku s umelou trávou v Námestove   Slovenský futbalový zväz Stiahnuť
16.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  56 € Obec Oravská Polhora Stiahnuť
16.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  84 € Obec Oravská Polhora Stiahnuť
16.2.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  1 600 € Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
19.2.2024 Dodatok k hromadnej licenčnej zmluve   SOZA Stiahnuť
22.2.2024 Zmluva o poskytovaní služieb   O2 Slovakia, s. r. o. Stiahnuť
22.2.2024 Zmluva č. SVSN-0101202411   ENVI – PAK, a. s. Stiahnuť
27.2.2024 ZMLUVA č. D-2107/2024 o poskytnutí dotácie 2 400 € Rodinné centrum Drobček, občianske združenie Stiahnuť
28.2.2024 Zmluva o dielo č. OV 4/2024 49 200 € Ateliér Gam, s.r.o. Stiahnuť
28.2.2024 Zmluva o dielo č. OV 5/2024 45 454 € Ing. Tomáš Morawa Stiahnuť
7.3.2024 Zmluva o zriadení vecného bremena č. 7/2024   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
12.3.2024 Dohoda  o poskytovaní stravovania pre dôchodcov   Mgr. Jozef Parížek Stiahnuť
12.3.2024 ZMLUVA č. 1/2024 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 22 368,60 € TERÉZIA, n.o. Stiahnuť
13.3.2024 Zmluva o spolupráci   Technické služby mesta Tvrdošín Stiahnuť
13.3.2024 Dodatok č. 1-2024 K zmluve o združenej dodávke elektriny č. E100008699   Right Power, a. s. Stiahnuť
19.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 78 928 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
19.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 93 545 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
19.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 643 347 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
19.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 806 216 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
20.3.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 10 408 € EDUCO NO s.r.o. Stiahnuť
3.4.2024 ZMLUVA č. D-4781/2024 o poskytnutí dotácie 4 000 € ŠVK Námestovo Stiahnuť
8.4.2024 ZMLUVA č.524 052  o poskytnutí dotácie 5 000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
10.4.2024 Dohoda o ukončení platnosti dodatku č.1   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
15.4.2024 Dodatok  č.1 k zmluve OV 05/2024   Ing. Tomáš Morawa Stiahnuť
16.4.2024 ZMLUVA č. D-5741/2024 o poskytnutí dotácie 500 € Športový klub polície Námestovo Stiahnuť
17.4.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 75 812 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
18.4.2024 Zmluva o dielo č. OV 6/2024 683 178,61€ Združenie „Atletika Námestovo“ Stiahnuť
18.4.2024 Mandátna zmluva č. OV 2/2024 11 490 € Ing. Marián Čiernik Stiahnuť
22.4.2024 Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena 16,22 € Trabalík Anton Stiahnuť
23.4.2024 ZMLUVA č. D-5506/2024 o poskytnutí dotácie 2 700 € Športový klub Dúha Stiahnuť
23.4.2024 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  64,70 € Obec Sihelné Stiahnuť
24.4.2024 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 4/2022 142 900 € Jozef Brandys-Geodetické práce Stiahnuť
26.4.2024 ZMLUVA č. D-6104/2024 o poskytnutí dotácie 600 € Živý priestor, občianske združenie Stiahnuť
26.4.2024 Dohoda o ukončení zmluvy o nájme zo dňa 28.10.2010   Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Stiahnuť
6.5.2024 ZMLUVA č. D-6557/2024 o poskytnutí dotácie 4000 € Severný vietor občianske združenie Stiahnuť
13.5.2024 Zmluva o dielo OV07/2024 184 679,80 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o. Stiahnuť
13.5.2024 Zmluva o dielo OV08/2024 11 485,19  € WORK stav., s. r. o. Stiahnuť
13.5.2024 Zmluva o dielo č. OV 09/2024 15 960 € QVINZ s.r.o. Stiahnuť
15.5.2024 ZMLUVA č. D-7230/2024 o poskytnutí dotácie 30 000€ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
22.5.2024 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná, a. s. Stiahnuť
29.5.2024 ZMLUVA č. D-7966-2024 o poskytnutí dotácie  650 € NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV Stiahnuť
5.6.2024 Dodatok k zmluve 1-2024 K zmluve č. SVSN-0101202411   ENVI - PAK, a. s. Stiahnuť
6.6.2024 Zmluva č. 2/2024 o poskytnutí finančného prostriedku  1 050 € Diecézna charita Žilina Stiahnuť
10.6.2024 Zmluva o plnom servise a údržbe č. 240020   Sunsoft plus spol. s.r.o. Stiahnuť
10.6.2024 Zmluva o dielo č. OV 12/2024 147 886,99 € STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy