Oficiálna stránka mesta

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zverejnenie telefonického kontaktu za účelom špeciálneho hlasovania vo voľbách 2022

Zverejnenie elektronickej adresy na delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja

Preberanie oznámení o delegovaní členov do okrskových volebnýh komisií dňa 22.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do mestského zastupiteľstva 2022

Určenie volebných okrskov a miestností

Odovzdávanie kandidátnych listín

Zverejnenie elektronickej adresy

Vymenovanie zapisovateľa Mestskej volebnej komisie

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Určenie počtu poslancov a o volebných obvodov pre voľby 2022

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na obodbie 2022-2026

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Námestovo ku dňu vyhlásenia volieb

Rozhodnutie o vyhlásení volieb  do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách mesta Námestovo

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy