Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
01.01.2012 Zmluvy s SSE 2012    Stredoslovenská energetika, a.s. Stiahnuť
02.01.2012 Kolektívna zmluva 2012   ZO OZ PŠaV Stiahnuť
03.01.2012 Doplnok zberný dvor   Technické služby Stiahnuť
18.01.2012 Kúpna zmluva č. 330     Stiahnuť
26.01.2012 Dodatok č1 k NZ č 474/2009   Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Stiahnuť
29.02.2012 Zmluva o spolupráci   MŠK Žilina, MŠK Námestovo, ZŠ Komenského 495/33 Námestovo Stiahnuť
29.02.2012 Zmluva o poskytovaní služieb                  Ing. František Benčík - FaBen Stiahnuť
06.03.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 4000,00 €  MŠK Námestovo Stiahnuť
12.03.2012 Zmluva o dielo 4042,10 €  ELSPOL - EEM, s.r.o. Stiahnuť 
15.03.2012 Kúpna zmluva 30056,00 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
16.03.2012 Finančná dotácia 333,00 € ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
16.03.2012 Finančná dotácia 333,00 € ZŠ Slnečná 168/28 Stiahnuť
16.03.2012 Finančná dotácia 250,00 € CZŠ Komenského 495/31 Stiahnuť
16.03.2012 Zmluva o dielo 5018,14 € MBM - STAV, s.r.o. Stiahnuť
23.03.2012 Domov pre seniorov - Dodatok č. 1 1564223,18 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stiahnuť
26.03.2012 Zmluva o zbere, spracovaní a preprave pevného komunálneho odpadu   KOVOTRADE, s.r.o. Stiahnuť
30.03.2012 Kúpna zmluva 990,00 €  Jozef Volf Stiahnuť
30.03.2012 Kúpna zmluva 1370,00 € Juraj Bernaťák Stiahnuť
02.04.2012 Kúpna zmluva 960,00 € Miroslav Juritka Stiahnuť
02.04.2012 Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 24300,00 € VÚB, a.s. Stiahnuť
02.04.2012 Zmluva o prevode vlastníctva bytu 15000,00 € Róbert Miškovčík Stiahnuť
03.04.2012 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi   GLOBAL GREEN, s.r.o. Stiahnuť
12.04.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 5000,00 €  MŠK Námestovo Stiahnuť
12.04.2012 Kúpna zmluva 1860,00 € Ing. Branislav Bača Stiahnuť
12.04.2012 Kúpna zmluva 4040,00 € Ladislav Ovsák Stiahnuť
16.04.2012 Nájomná zmluva 5356,00 € Azem Luši Stiahnuť
16.04.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie 9520,00 € Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Stiahnuť
20.04.2012 Zmluva o spolupráci   Zdeno Mišutka Stiahnuť
24.04.2012 Zmluva o postúpení investičných práv a povinností   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
24.04.2012 Zmluva o postúpení investičných práv a povinností   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
26.04.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena   Slovenská správa ciest Stiahnuť
10.05.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 5000,00 €  MŠK Námestovo Stiahnuť
11.05.2012 Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena   Jozef Miklušičák Stiahnuť
11.05.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena     Stiahnuť
11.05.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena     Stiahnuť
11.05.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena     Stiahnuť
11.05.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena     Stiahnuť
11.05.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena     Stiahnuť
16.05.2012 Dodatok č.1 k KZ č.330     Stiahnuť
22.05.2012  Zmluva o umiestnení telekomunikačných zariadení   DSI DATA, s.r.o. Stiahnuť
24.05.2012 Zmluva o postúpení investičných práv a povinností   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
04.06.2012 Nájomná zmluva 1333,33 €  Ingrid Grigľova IG - stavebniny Stiahnuť
08.06.2012 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb   TV Oravia, s.r.o. Stiahnuť
14.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 14400,00 €  MPSVaR SR Stiahnuť
14.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 22080,00 €  MPSVaR SR Stiahnuť
14.06.2012 Kúpna zmluva 9440,00 €  Azem Luši  Stiahnuť
14.06.2012 Kúpna zmluva 18850,00 € Mgr. Monika Ferletiaková Stiahnuť
14.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 6000,00 €  TJ - Oravan Stiahnuť
14.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 4000,00 €  MŠK Námestovo Stiahnuť
14.06.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo   Eurocluster s.r.o. Stiahnuť
19.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 600,00 €  YACHT CLUB H2O CENTRUM Námestovo Stiahnuť
19.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 700,00 €  Klub muškárov Biela Orava Stiahnuť
19.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 500,00 €  Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
20.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 450,00 €  FIT Max Námestovo Stiahnuť
27.06.2012 Zmluva o audite 2012 3000,00 €  PARTNER AUDIT, s.r.o. Stiahnuť
27.06.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 6750,00 €  TJ Oravan Stiahnuť
28.06.2012 Dodatok č.4 k zmluve o dielo   Eurucluster, s.r.o. Stiahnuť
04.07.2012 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 18000,00 €  MŠK Námestovo Stiahnuť
09.07.2012 Záložná zmluva   Štátny fond rozvoja bývania  
19.07.2012 Dodatok č.4 k zmluve o dielo   Eurucluster, s.r.o. Stiahnuť
25.07.2012 Nájomná zmluva č. 5/2012 180,40 €  Ingrid Grígľová IG - stavebniny Stiahnuť
25.07.2012 Nájomná zmluva č. 6/2012 138,25 €  Jozef Trnovec Stiahnuť
01.08.2012 Nájomná zmluva č. 7/2012 180,40 €  Ingrid Grígľová IG - stavebniny  Stiahnuť
01.08.2012 Nájomná zmluva č. 8/2012 138,25 €  Jozef Trnovec Stiahnuť
01.08.2012 Nájomná zmluva   Gáborová, Gembeš Stiahnuť
01.08.2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania soc. služby 22080,00 €  Spišská katolícka charita Stiahnuť
9.08.2012 Kúpna zmluva č. 65     Stiahnuť
20.08.2012 Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena č.ZVB 203/2011     Stiahnuť
28.08.2012 Kúpna zmluva č.12/2012     Stiahnuť
30.08.2012 Dodatok č.6 k zmluve o nenávratnom finančnom príspevku   Ministerstvo hospodárstva SR Stiahnuť
31.08.2012 Dodatok č.5 k zmluve o výpožičke 4524,38 €  Krajské riaditeľstvo PZ Stiahnuť
03.09.2012 Dodatok č.1 k zmluve 07/2012   Ingrid Grígľová IG - stavebniny Stiahnuť
03.09.2012 Dodatok č.1 k zmluve 08/2012   Jozef Trnovec Stiahnuť
06.09.2012 Kúpna zmluva 4920,00 €  Valéria Hlinová Stiahnuť
06.09.2012 Nájomná zmluva   Daniel Kasan Stiahnuť
11.09.2012 Dodadok č.1 ku KZ č.163      Stiahnuť
17.09.2012 Zmluva o dielo č.1/2012  23411,40 €  MBM - STAV, s.r.o. Stiahnuť
18.09.2012 Zmluva o dielo č.12/2012 14912,86 €  Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
18.09.2012 Zmluva o dielo č.13/2012 19327,02 €  Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
19.09.2012 Dodatok k zmluve č. 12/H/2012   Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
1.10.2012 Zmluva o dielo 11016,00 €  STEFLOOR, s.r.o. Stiahnuť
11.10.2012 Zmluva o dielo č.221032/2012 69635,76 €  Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
11.10.2012 Zmluva o dielo č.221033/2012 165976,75 €  Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
12.10.2012 Kúpna zmluva č.156     Stiahnuť
12.10.2012 Zmluva o dielo č.08/2012 28296,54 €   RILINE, s.r.o. Stiahnuť
12.10.2012 Dodatok k ZOD č. 221032/2012 21968,44 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
12.10.2012 Zmluva o dielo č.18/H/2012 42708,52 €  Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
25.10.2012 Zmluva o dielo č.221024/2012 63517,76 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
25.10.2012 Kúpna zmluva č.14/2012     Stiahnuť
25.10.2012 Kúpna zmluva č. 150/2012     Stiahnuť
02.11.2012 Dodatok k ZOD č. 221032/2012   Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
07.11.2012 Kúpna zmluva č. 17/2012 2580,00 €  Ing. Pavel Fric Stiahnuť
08.11.2012 Zmluva   OVS, a.s. Stiahnuť
13.11.2012  Kúpna zmluva 9/2012     Stiahnuť
15.11.2012 Dodatok k ZOD č. 221033/2012 34629,65 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
16.11.2012 Dodatok č 4 k NZ 17-2000   Bytový podnik, s.r.o. Stiahnuť
16.11.2012 Kúpna zmluva č.11/2012     Stiahnuť
16.11.2012 Zmluva o komunálnom odpade   EkoOil - Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
16.11.2012 Nájomná zmluva č.10/2012 2055,00 €  Peter Kolčák Stiahnuť
19.11.2012 Dodatok č 1 k zmluve o výpožičke 10-2011-3   Mgr. Alena Pavlíková Stiahnuť
20.11.2012 Dodatok č 1 295,87 € MBM - STAV, s.r.o. Stiahnuť
22.11.2012 Kúpna zmluva č.15/2012     Stiahnuť
28.11.2012 Kúpna zmluva č.16/2012     Stiahnuť
28.11.2012 Nájomná zmluva č.9/2012-1 260,00 €  Ing. Jozef Revaj Stiahnuť 
29.11.2012 Zmluva o uvernení inzercie 124,00 €  Neo Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
30.11.2012 Kúpna zmluva 2/2012     Stiahnuť
07.12.2012 Kúpna zmluva - vecné bremeno     Stiahnuť
12.12.2012 Dodatok k ZOD č. 221024/2012 33090,68 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
12.12.2012 Dodatok k ZOD č. 18/H/2012 4086,72 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
17.12.2012 Nájomná zmluva   Ján Lupták Stiahnuť
17.12.2012 Nájomná zmluva   Marta Pisarčíková Stiahnuť
20.12.2012 Zmluva o umiestnení zbernej nádoby    Pomocný anjel, n.o. Stiahnuť
27.12.2012 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme 9/2009   Dakna Námestovo, družstvo Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva č. 11/2012-1 8000,00 € ORMO, s.r.o. Stiahnuť
Taxi
Taxi 20-28 2012 Stiahnuť
Taxi 29-45 2012 Stiahnuť
Taxi 46-63 2012 Stiahnuť
Taxi 64-83 2012 Stiahnuť
Taxi 85-92 2012 Stiahnuť
Taxi 93-111 2012 Stiahnuť
Taxi 112-123 2012 Stiahnuť
Taxi 124-130 2012 Stiahnuť
Taxi 131-160 2012 Stiahnuť
Taxi 161-164 2012 Stiahnuť
Zmluvy na byty
Nájomná zmlúva 1 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 3 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 4 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 5 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 6 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 7 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 8 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 9 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 10 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 11 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 12 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 13 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 14 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 15 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 16 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 17 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 18 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 19 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 20 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 21 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 22 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 23 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 24 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 25 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 26 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 27 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 28 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 29 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 30 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 31 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 32 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 2012 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 2012 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy