Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Lupták Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Durdík Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Čučková Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Brontvaj Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Nogová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Masničák Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Šimková Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Brňák Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Muroňová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Luscoňová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Kmeťová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Kubicová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Veselovský Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Takáčová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Trnková Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Melicherčík Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Brňáková Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Heretíková Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ferner Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Majcher Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Vašinová Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Vašina Stiahnuť
01.01.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Romaňák Stiahnuť
10.01.2014 Z o zriadení vecného bremena 680,00 € Anna Skočíková Stiahnuť
14.01.2014 Kúpna zmluva 2/2014 1425,00 € COOP Jednota Námestovo Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 350,00 € AT - Tour Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 350,00 € Mgr. Monika Ferletiaková Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 30,00 € Dagmar Skočíková Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 350,00 € Jaroslav Paškuliak Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 30,00 € Peter Juroš Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 100,00 € FitMax s.r.o. Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 30,00 € Mgr. Tatiana Gašparová Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 30,00 € Anna Munková Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 350,00 € Martin Jendreas Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 700,00 € Indrux s.r.o. Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 350,00 € Mgr. Jolana Čajková Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 30,00 € Miroslav Grieš ml. Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 30,00 € Cosmetic Studio Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 100,00 € Rioma, s.r.o Stiahnuť
16.01.2014 Zmluva 350,00 € Barón, s.r.o. Stiahnuť
17.01.2014 Zmluva o dielo 01-01/2014 2067,86 €  Prisažný Daniel Stiahnuť
20.01.2014 Zmluva o nájme 1165,44 € Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
27.01.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Ťapešovo Stiahnuť
27.01.2014 Zmluva o výkone BOZP a PO 2014   Mgr. Albín Pisarčík Stiahnuť
30.01.2014 Zmluva o zriadení vecného bremena 830,00 € UST Námestovo, s.r.o. Stiahnuť
07.02.2014 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 255360,00 € MPSVaR Stiahnuť
18.02.2014 Dodatok č.1 ku KZ č. 65     Stiahnuť
26.02.2014 Zámenná zmluva   Agneša Juriňáková Stiahnuť
27.02.2014 Dodatok k zmluve o vecnom bremene   Anna Skočíková Stiahnuť
03.03.2014 Zmluva o výpožičke   Štátna ochrana prírody Stiahnuť 
17.03.2014 Dodatok č 1 k Z o nájme 04-2014-1   Univel, s.r.o. Stiahnuť
27.03.2014 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Košút Stiahnuť
27.03.2014 ZmluvaD 2295 - 2014 250,00 € CZŠ sv. Gorazda Stiahnuť
27.03.2014 Zmluva D 2462-2 - 2014 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
27.03.2014 Dodatok k zmluve zo 2.03.2007   Mgr. Veronika Harmatová Stiahnuť
27.03.2014 Dodatok č.1 k zmluve 51-2004   František Laššák Stiahnuť
01.04.2014 Dodatok k zmluve č. A/1526/12/2008  114,00 € Topset solution, s.r.o. Stiahnuť
04.04.2014 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku 1610,00 € Obec Lokca Stiahnuť
04.04.2014 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
07.04.2014 Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z inf. systému katastra   Geodetický a kartografický ústav BA Stiahnuť
14.04.2014 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku   Obec Klin Stiahnuť
30.04.2014 Zmluva D 3221-3/ 2014 2000,00 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
30.04.2014 KZ 3/2009     Stiahnuť
06.05.2014 Z D 3318-4/2014 10000,00 € TJ Oravan Stiahnuť
13.05.2014 Zmluva o postúpení invest. práv a povinností   OVS, a.s. Stiahnuť
13.05.2014 KZ 4/2014     Stiahnuť
14.05.2014 Darovacia zmluva   SR - Úrad vlády SR Stiahnuť
14.05.2014 Zmluva o vzájomnej pomoci   ZŠ Komenského ul., Hokejový klub Altis Stiahnuť
16.05.2014 Zmluva D 3517/ 5/ 2014 3000,00 € Námestovský anjel Stiahnuť
19.05.2014 Zmluva o dielo č. 03/05/2014 2559,86 € Ing. František Jendroľ Stavpoč Stiahnuť
20.05.2014 Zmluva D 3867/ 6/ 2014 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
20.05.2014 Zmluva o dielo 221 020 2014 15528,44 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
20.05.2014 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní finančného príspevku   Obec Vavrečka Stiahnuť
23.05.2014 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 101-2008   HOUR spol., s.r.o. Stiahnuť
30.05.2014 Nájomná zmluva 2/2014/1 5,91 € Dávid Šubjak Stiahnuť
02.06.2014 Nájomná zmluva 1/2014/1 7,20 € Anna Dendisová Stiahnuť
04.06.2014 Zmluva 350,00 € Barón, s.r.o. Stiahnuť
10.06.2014 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
10.06.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie 3000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
20.06.2014 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
26.06.2014 Dotácia KF projekt 2000,00 € K§F Projekt Stiahnuť
26.06.2014 Dohoda AC - 20 -2014 ÚP   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
03.07.2014 NZ 4 - 2014 Šubjak 54,60 € Dávid Šubjak - RAŠUB Stiahnuť
03.07.2014 NZ 3 -2014 87,50 € Anna Dendisová Stiahnuť
03.07.2014 Z dotácie 5051-12-2014 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
03.07.2014 Z dotácie 5028-9-2014 320,00 € CVČ MAJÁK Stiahnuť
03.07.2014 Z dotácie 5029-10-2014 1200,00 € CVČ MAJÁK Stiahnuť
03.07.2014 Z dotácie 5028-8-2014 800,00 € ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
15.07.2014 Z dotácie 500,00 € Námestovký klub slovenských turistov Stiahnuť
15.07.2014 Z dotácie 1000,00 € DOMKA združenie seleziánskej mládeže Stiahnuť
15.07.2014 Z dotácie 700,00 € Klub muškárov Biela Orava Stiahnuť
15.07.2014 Kúpna zmluva 7200,00 € Dobráci, s.r.o. Stiahnuť
21.07.2014 Dodatok 1 k zmluve AC-20-2014   ÚPSVaR Námestovo Stiahnuť
24.07.2014 ZoD 10-07-2014 30449,67 € Miloš Ogurčák Stiahnuť
30.07.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie 8370,00 € Ministerstvo PSVaR SR Stiahnuť
04.08.2014 ZoD 221 048/PO/2014 172855,66 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
04.08.2014 ZoD 221 049/PO/2014 95058,53 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
08.08.2014 Kúpna zmluva   Mgr. Jašková Gabriela Stiahnuť
13.08.2014 Dodatok č.7 k Z 7-2018   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
14.08.2014 Kúpna zmluva 07/2014     Stiahnuť
14.08.2014 Dodatok č. 3 k zmluve 084/2008   KASprof - SECURITY agency, s.r.o. Stiahnuť
19.08.2014 Kúpna zmluva 05/2014     Stiahnuť
19.08.2014 Mandátna zmluva 6-2014-4     Stiahnuť
25.08.2014 Zmluva o výpožičke 05-2014-3 186,00 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
27.08.2014 Kúpna zmluva 9300,00 € IMPA Dolný Kubín, s.r.o. Stiahnuť
08.09.2014 Nájomná zmluva 07/2014/ 1 52,50,00 € Michal Kulina Stiahnuť
08.09.2014 Kúpna zmluva 08/2014     Stiahnuť
09.09.2014 Zmluva o dielo 50009,27 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
11.09.2014 Zmluva o audítorskej činnosti 2400,00 € PARTNER AUDIT, s.r.o. Stiahnuť
11.09.2014 Zmluva o audítorskej činnosti 3600,00 € PARTNER AUDIT, s.r.o. Stiahnuť
11.09.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 1610,00 € Obec Lokca Stiahnuť
19.09.2014 ZoD 221 067 - 2014 14080,00 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
19.09.2014 ZoD 221 068 - 2014 15546,34 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
23.09.2014 Dodatok k zmluve o spolupráci   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
25.09.2014 Z dotácie 6384 -15-2014 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
25.09.2014 Z o správe a prevádzke stavby Uzavretie skládky   Technické služby mesta Námestovo Stiahnuť
29.09.2014 Z dotácie 6496 -16-2014 150,00 € CZŠ sv. Gorazda Stiahnuť
30.09.2014 Dodatok č.3 k Z 3/2013 o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Hruštín Stiahnuť
01.10.2014 Zmluva o prevode správy   CSS Námestovo Stiahnuť
01.10.2014 Z dotácie 6556 -18-2014 334,00 € Námestovský anjel, n.f. Stiahnuť
01.10.2014 Z dotácie 6555 -17-2014 10000,00 € TJ Oravan Stiahnuť
09.10.2014 ZoD rekonštrukcia telocvične 164616,16 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
09.10.2014 ZoD Oprava ihriska s umelým povrchom 8300,50 € A SPORT PRODUKT, s.r.o. Stiahnuť
09.10.2014 Dodatok č.1 - Ul. Polom a Hviezdoslavova   Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
14.10.2014 Darovacia zmluva   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
22.10.2014 Zmluva o dielo - Detské ihrisko Brehy, Námestovo 2040,48 € Preliezky Trubíny, s.r.o. Stiahnuť
03.11.2014 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
03.11.2014 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
03.11.2014 Darovacia zmluva   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
07.11.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 56,00 € Obec Bobrov  
12.11.2014 Dohoda AC-20-2015   ÚPSVaR Námestovo Stiahnuť
12.11.2014 Z dotácie 7345 -19-2014 MŠK 14000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
18.11.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
04.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Lomná Stiahnuť
04.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Vavrečka Stiahnuť
05.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Rabčice Stiahnuť
11.12.2014 Zmluva o dielo 4450,00 € Ing. arch. Anna Gočová Stiahnuť
12.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov dodatok   Obec Rabčice Stiahnuť
16.12.2014 zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku   Energy Europe, SE Stiahnuť
29.12.2014 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 90,00 € Obec Klin Stiahnuť
Taxi
Taxi 1-12 2014 Stiahnuť
Taxi 14-20 2014 Stiahnuť
Taxi 21-23 2014 Stiahnuť
Taxi 24 2014 Stiahnuť
Taxi 25-29 2014 Stiahnuť
Taxi 29-36 2014 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy