Oficiálna stránka mesta

2021

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
7.1.2021 Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR     Štatistický úrad SR Stiahnuť
8.1.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2600  €  Obec Lokca Stiahnuť
12.1.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a.s. Stiahnuť
14.1.2021 Zmluva č. D-119-2021 o poskytnutí dotácie 50000 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
15.1.2021 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
15.1.2021 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
21.1.2021 Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení odpadu   Archív SB, s.r.o. Stiahnuť
26.1.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 21390 € Telovýchovná jednota ORAVAn Námestovo Stiahnuť
27.1.2021 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
27.1.2021 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
27.1.2021 Darovacia zmluva 5000 € HERN, s.r.o. Stiahnuť
28.1.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 60 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
28.1.2021 Dodatok ku kolektívnej zmluve 2018-2022   ZO OZ PŠaV na Slovensku pri MŠ Veterná 159, Stiahnuť
29.1.2021 Zámenná zmluva   Karol Vojtašák Stiahnuť
29.1.2021 Zmluva o dielo 29160 € DAQE Slovakia s.r.o. Stiahnuť
1.2.2021 Dodatok k mandátnej zmluve    Bytový podnik Námestovo s.r.o. Stiahnuť
2.2.2021 Zmluva o vzájomnej spolupráci   Metodicko - pedagogické centrum, ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
2.2.2021 Dohoda o vykurovaní   ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
3.2.2021 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 07/2017/1   Peter Uhliarik - Autoškola MODUL Stiahnuť
3.2.2021 Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 19/2005   Peter Uhliarik - Autoškola MODUL Stiahnuť
3.2.2021 Poistná zmluva  vybavenie odborných učební  ZŠ Slnečná   Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Stiahnuť
11.2.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 337,50 € Obec Klin Stiahnuť
12.2.2021 Zmluva o dielo č. OV1/2021 40004,45 € dk, s.r.o. Stiahnuť
18.2.2021 Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy   Stredoslovenská distribučná a.s. Stiahnuť
18.2.2021 Zmluvy  o nájme bytu 509     Stiahnuť
18.2.2021 Zmluvy  o nájme bytu 510     Stiahnuť
18.2.2021 NZ Taxi 1-6 /2021     Stiahnuť
24.2.2021 Dodatok 1 k Zmluve o NFP_Namestovo J967   Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
25.2.2021 Zmluva o poskytnutí dotácie 80 910 € MŠK Námestovo Stiahnuť
26.2.2021 NZ Taxi 7 /2021 450 € Jozef Čecho Stiahnuť
3.3.2021 Dodatok 1 TJ k zmluve o poskytnutí dotácie   TJ ORAVAN Stiahnuť
5.3.2021 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   Ing. Miroslav Halčin Stiahnuť
8.3.2021 Dodatok č. 1 k ZoD č. OV1_2021 5493,78 € dk, s.r.o. Stiahnuť
10.3.2021 Mandátna zmluva INE_004/2021   Ing Marián Matušák Stiahnuť
18.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 353 220 € MPSVaR SR Stiahnuť
18.3.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17 280 € MPSVaR SR Stiahnuť
23.3.2021 Zámenná zmluva  215,85 € HERN PROPERTY s.r.o Stiahnuť
23.3.2021 Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSV1213201801   ENVI-PAK a.s. Stiahnuť
23.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke   Štatistický úrad SR Stiahnuť
25.3.2021 Zámenná zmluva    Jozef Černák, Karol Polťák Stiahnuť
26.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finačného príspevku   Slovenská inovačná a energetická agentúra Stiahnuť
26.3.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzavretej dňa 24.10.2019   VJ control, s.r.o. Stiahnuť
1.4.2021 Kúpna zmluva č. KZ_001/2021 1880 € Mgr. Mária Žiaková Stiahnuť
1.4.2021 Zmluva o dielo č. S01MB/2021 58465,16 € MBM - GROUP, a.s. Stiahnuť
         
         

Mestský úrad

Zmena úradných hodín

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy