Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
15.02.2011 Zmluvy s SSE   Stredoslovenská energetika, a.s. Stiahnuť
01.03.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 200,00 € ZŠ Slnečná 168/28 Stiahnuť
11.03.2011 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 200,00 € ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
11.03.2011 Zmluva o audítorskej činnosti 3000,00 € PARTNER AUDIT, s.r.o. Stiahnuť
11.03.2011 Kúpna zmluva 29600,00 € SR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove Stiahnuť
11.03.2011 Mandátna zmluva 500,00 € Ing. Štefan Guričan - podnikateľské poradenstvo Stiahnuť
11.03.2011 Dodatok č.2 k zmluve   Ministerstvo hospodárstva Stiahnuť
28.03.2011 Dodatok č.1 k zmluve č.01/2010/4   Spišská katolícka charita Stiahnuť
31.03.2011 Zmluva o dielo 1630,40 € Elspol - SK Stiahnuť
07.04.2011 Mandátna zmluva 3600,00 € Project Partners, s.r.o. Stiahnuť
07.04.2011 Dodatok č. 3   Ministerstvo hospodárstva Stiahnuť
11.04.2011 Zámenná zmluva   Ing. Kamil Polák Stiahnuť
18.04.2011 Kúpna zmluva     Stiahnuť
18.04.2011 Kúpna zmluva     Stiahnuť
18.04.2011 Zmluva o zbere odpadov   Jozef Kozák Stiahnuť
27.04.2011 Dodatok č.1 k zmluve o dielo 101/2008   HOUR spol., s.r.o. Stiahnuť
28.04.2011 Dodatok č. 4   Ministerstvo hospodárstva Stiahnuť
29.04.2011 Dodatok k zmluve  1252128,18€ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stiahnuť
02.05.2011 Licenčná zmluva 1260,00 € GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Stiahnuť
03.05.2011 Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/2007   DUO CREATIVE, s.r.o. Stiahnuť
11.05.2011 Kúpna zmluva 627,53 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
30.05.2011 Dodatok č.0849-06   Recyklačný fond Stiahnuť
10.06.2011 Dodatok č.5 248840,91 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Stiahnuť
10.06.2011 Zmluva o dielo č.5/H/2011 "Zberný dvor Námestovo" 135256,02 €  Stavebný podnik, s r.o. Stiahnuť
13.06.2011 Kúpna zmluva č.01/2011  64045,20 €  OMOSS, s r.o. Stiahnuť
13.06.2011 Kúpna zmluva č.050/2011-Ra 57427,60 €  AGRA, s.r.o. Stiahnuť
15.06.2011 Kúpna zmluva č.155 1304,70 € Pozemok - bytovka Severná č.155 Stiahnuť
15.06.2011 Zmluva o výpožičke č.2011/2   ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
24.06.2011 Nájomná zmluva 330,00 € IMAGE Marketing, s.r.o. Stiahnuť
27.06.2011 Dodatok č.3 k zmluve o dielo č. 2/2009 18300,00 € KORING, s.r.o. Stiahnuť
26.06.2011 Doplnok č. 2 ku kúpnej zmluve 050/2011-Ra   AGRA, s.r.o. Stiahnuť
01.07.2011 Zmluva o poskytovaní služieb   Ing. František Benčík - FaBen Stiahnuť
07.07.2011 Zmluva o dielo č.01/124/2011 1518264,00 € Združenie "DS Námestovo" Stiahnuť
20.07.2011 Dodatok č.1 k zmluve č. 01/116/2011   Združenie "Revitalizácia VP Námestovo" Stiahnuť
22.07.2011 Zmluva o pôžičke č. 03/2011/4 14711,71 € Bytový podnik Námestovo, s.r.o. Stiahnuť
26.07.2011 Rámcová zmluva   PhDr. Anna Lajmonová - vydavateľstvo Stiahnuť
01.08.2011 Zmluva o dielo č.1/DSS/elektro 13520,40 € František Hvizda - HM - copm Stiahnuť
01.08.2011 Zmluva o dielo č.2/DSS/kuchyňa 9992,40 € MVM Group, s.r.o. Stiahnuť
01.08.2011 Zmluva o dielo č.3/DSS/vybavenie 32078,16 € Quamp, s.r.o. Stiahnuť
01.08.2011 Zmluva o dielo 50990,00 € FJM Group, s.r.o. Stiahnuť
16.08.2011 Zmluva o nájme nehnuteľnosti  180,00 € HIT Production, s r.o. Stiahnuť
19.09.2011 Nájomná zmluva 68,00 € Anton Hrubjak, TOMAR Stiahnuť
19.09.2011 Zmluva o zbere komunálneho odpadu   František Jendroľ - KOVOT Stiahnuť
23.09.2011 Nájomná zmluva č. 7/2011-1 527,00 € Papayová Júlia Stiahnuť
23.09.2011 Nájomná zmluva č. 6/2011-1 80,00 € Ing. Vladimír Kubalák Stiahnuť
23.09.2011 Zmluva o výpožičke č.4/2011-3   Rodinné centrum drobček, OZ Stiahnuť
27.09.2011 Kúpna zmluva č. 157     Stiahnuť
28.09.2011 Mandátna zmluva  15600,00 € Ing. Arch. Marián Goč Stiahnuť
29.09.2011 Zmluva o dielo 4227,75 €  ELSPOL - SK, s.r.o. Stiahnuť
29.09.2011 Kúpna zmluva č. 02/2011 1740,00 € Ján Piták Stiahnuť
10.10.2011 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 155     Stiahnuť
13.10.2011 Darovacia zmluva    Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
21.10.2011 Kúpna zmluva č. 163     Stiahnuť
26.10.2011 Zmluva o dielo 3431,84 € MBM - STAV, s.r.o. Stiahnuť
26.10.2011 Zmluva o dielo 2354,52 € MBM - STAV, s.r.o. Stiahnuť
31.10.2011 Zmluva o dielo č. 08/10/2011 4488,86 € František Jendroľ - STAVPOČ Stiahnuť
03.11.2011 Poistná zmluva 545,35 € UNIQA poisťovňa, a.s. Stiahnuť
03.11.2011 Poistná zmluva 98,11 € UNIQA poisťovňa, a.s. Stiahnuť
04.11.2011 Nájomná zmluva 8/2011-1 476,00 € Richard Čajka Stiahnuť
04.11.2011 Nájomná zmluva 9/2011-1 391,00 € Libresso, s.r.o. Stiahnuť
16.11.2011 Dodatok č.1 k ZoD 01/124/2011   Združenie "DS Námestovo" Stiahnuť
23.11.2011 Zmluva o dielo 11661,60 € Mgr. Peter Vrábeľ: Geo-p Stiahnuť
24.11.2011 Zmluva o dielo 11183,11 € ELSPOL - SK, s.r.o. Stiahnuť
25.11.2011 Dodatok č. 1 ku KZ č.157     Stiahnuť
01.12.2011 Dodatok č. 2 k ZoD 5/H/2011 3292,32 €  Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
12.12.2011 Zmluva o správe a prevádzke   Technické služby mesta Námestovo Stiahnuť
15.12.2011 Kúpna zmluva č. 67     Stiahnuť
Cintorínske zmluvy
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. C 151 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. C 97 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. B 489 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. B 402 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. B 327 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. A 20 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. A 191 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. A 244 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. A 298 Stiahnuť
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA Č. A 347 Stiahnuť
Nájomné zmluvy
Nájomná zmluva č. 01/2011-1 Stiahnuť
Taxi
Taxi 20-28 2012  
Zmluvy na byty
Nájomná zmlúva 1 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 3 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 4 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 5 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 6 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 7 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 8 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 9 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 10 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 11 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 12 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 13 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 14 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 15 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 16 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 17 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 18 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 19 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 20 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 21 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 22 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 23 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 24 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 25 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 26 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 27 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 28 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 29 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 30 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 31 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 32 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 2012 Stiahnuť
Nájomná zmlúva 2012 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy