Oficiálna stránka mesta

2022

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
         
3.1.2022 Dodatok č.1 OV12/2021                         ING.ARCH MICHAL PODS Stiahnuť 
5.1.2022  DODATOK C2 OV 6/2021   MBM GROUP, a.s. Stiahnuť 
7.1.2022 Dodatok INE_017 2021   OVS a.s. Stiahnuť 
10.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Rabčice Stiahnuť
12.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 82050 € Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť
17.1.2022 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
17.1.2022 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
17.1.2022 NZ 1/2022 taxi 200 € MK Group.s.r.o. Stiahnuť
17.1.2022 NZ 2/2022 taxi 111 € Ľubomír Hajdučík Stiahnuť
17.1.2022 NZ 3/2022 taxi 450 € Karol Murín Stiahnuť
17.1.2022 NZ 4/2022 taxi 450 € František Odrobiňák Stiahnuť
17.1.2022 NZ 5/2022 taxi 450 € Kamil Lach Stiahnuť
17.1.2022 NZ 6/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 7/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 8/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 9/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 10/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 11/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 12/2022 taxi 365 € Július Šimulčík Stiahnuť
18.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 345,60 € Obec Klin Stiahnuť
27.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 38 000 € TJ ORAVAN Stiahnuť
28.1.2022 Dodatok č.3 k mandátnej zmluve č.6/2014-4   Bytový podnik Námestovo s.r.o. Stiahnuť
28.1.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2018   Jozef Brandys s.r.o. Stiahnuť
28.1.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2019   Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 88 918,83 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 751,77 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 65 142 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 154 959 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 169 764 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 498 958,11 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 655 713,45 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
1.2.2022 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. OV8/2021   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Marta Švecová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   MUDr. Juraj Stolár Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Petronela Tomaštíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Oľga Romaňáková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Alena Hvoľková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Ivana Takáčová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Anton Pisarčík Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Marcela Marušťáková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Viera Brňáková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Agneša Pisarčíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Oľga Turňová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Janka Bandíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Mário Masničák Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Peter Želenko Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Mariana Maruniaková Stiahnuť
2.2.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 49560 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
4.2.2022 Zmluva o dielo č. OV 1/2022 24020,75 € dk, s.r.o. Stiahnuť
15.2.2022 Dohoda o vykurovaní zš kom   ZŠ Komenského ul. Stiahnuť
16.2.2022 NZ 13/2022 taxi 200 € Jozef Čecho Stiahnuť
23.2.2022 MANDÁTNA ZMLUVA 4900 € ArchUrb s.r.o. Stiahnuť
24.2.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 374304 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
24.2.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby 36000 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
24.2.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1500 € Obec Lokca Stiahnuť
25.2.2022 Zmluva o odbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu   WOOD ENERGY, s.r.o. Stiahnuť
25.2.2022 Dohoda o umiestnení signalizačných antén   Spoločenstvo vlastníkov Slnečná 166 Stiahnuť
2.3.2022 Kúpna zmluva 001/2022 880 € Miloš Panek Stiahnuť
3.3.2022 Zmluva o grantovom účte    Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Richard Benček Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Ján Lupták Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Helena Miškovčíková Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Veronika Kobyliaková Stiahnuť
9.3.2022 Zmluva o dielo č. OV6_2021 - Dodatok č. 3   MBM GROUP, a.s. Stiahnuť
14.3.2022 Zmluva o spolupráci 100000 € Slovenský futbalový zväz Stiahnuť
14.3.2022 Kúpna zmluva 2080 € Bc. Lukáš Chomát Stiahnuť
14.3.2022 Kúpna zmluva 25 650 € Ing. Ján Matejčík Stiahnuť
15.3.2022 Zmluva o dielo OV 3/2022 274913,78 € MARO s.r.o. Stiahnuť
18.3.2022 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 486 € Obec Vavrečka Stiahnuť
21.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 108 € Obec Breza Stiahnuť
25.3.2022 Dodatok č. 3 ZoD 2/2019   Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
29.3.2022 NZ 14/2022 Taxi 111 € Ľubomír Hajdučík Stiahnuť
7.4.2022 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu  400 € Joma Travel s.r.o. Stiahnuť
19.4.2022 Zmluva o dielo OV 4/2022 116302,39 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
25.4.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 299 940,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
25.4.2022 Dohoda o pristúpení TSMN k zmluve o odbere odpadu    Wood Energy, s.r.o. Stiahnuť
27.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  162 € Obec Sihelné Stiahnuť
27.4.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného FP   Ministerstvo ŽP SR Stiahnuť
28.4.2022 Z M L U V A   O   V Ý P O Ž I Č K E     TJ Oravan Námestovo Stiahnuť
28.4.2022 Nájomná zmluva 1/2022 68 €/rok V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
28.4.2022 Nájomná zmluva 2/2022 900 €/rok Elspol - SK s.r.o. Stiahnuť
4.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie  5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
9.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  81 € Obec Kruštnica Stiahnuť
23.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie  4000 € Kult. 1629 občianske združenie Stiahnuť
24.5.2022 ZoD OV 5/2022  14940 € 2021 s.r.o.  Stiahnuť
24.5.2022 Kúpna zmluva č.9353/2022 120 € Štefan Smržík Stiahnuť
26.5.2022 Zmluva o dielo č.221/22/016 42 592,88 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Stiahnuť
30.5.2022 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností z obsahom nebezpečných látok   DETOX, s. r. o. Stiahnuť
30.5.2022 Dohoda  o dočasnom umiestnení odchytených psov v karanténnej stanici   Občianske združenie Oravský Ňufáčik Stiahnuť
31.5.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OV 4/2022 5445,65 € STAVINEK, s.r.o Stiahnuť
3.6.2022 Nájomná zmluva  č.  03/2022 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
6.6.2022 ZMLUVA č. D-10176/2022 o poskytnutí dotácie 740 € Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Námestovo Stiahnuť
8.6.2022 Zmluva o dielo č. OV 6/2022 58 912,12 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Stiahnuť
15.6.2022 Zmluva o poskytnutí služby 5900 €  bez DPH Gemini Group s.r.o. Stiahnuť
15.6.2022 Zmluva o poskytnutí služby   Gemini Group s.r.o. Stiahnuť
17.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. OV 4/2022   STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
20.6.2022 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 2306.50 € REALITY PARTNER, s.r.o. Stiahnuť
20.6.2022 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV č.: 202204024   Disig, a.s. Stiahnuť
20.6.2022 Zmluva o dielo č. OV 7/2022 30000 € BETWEEN s.r.o. Stiahnuť
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
22.6.2022 Dohoda o zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu   Universal s.r.o. Stiahnuť
24.6.2022 Zmluva o dielo č. 221/22/019 113 644,86 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Stiahnuť
Prílohy
28.6.2022 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 1680,45 € WEMARK, s.r.o. Stiahnuť
28.6.2022 Kúpna zmluva 1 € HERN PROPERTY, s.r.o. Stiahnuť
29.6.2022 Zmluva o postúpení investičných práv a povinností   Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
30.6.2022 Dodatok č. 1/2022 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. 1/2019  a dodatok č. 1/2021   DATALAN, a.s. Stiahnuť
6.7.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2010     Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
7.7.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 82,61 € Spišská katolícka charita Stiahnuť
12.7.2022 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo č. OV 6/2021 102 087,36 € MBM-GROUP, a. s. Stiahnuť
18.7.2022 Zmluva o dielo č. OV 8/2022 236 225,54 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Stiahnuť
21.7.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OV 6/2022 777,93 € Veríme v Zábavu, s. r. o. Stiahnuť
27.7.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 07/2009   360,26 € /rok Dr. Gašpar, s.r.o. Stiahnuť
28.7.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie  3000 € Tanečno, občianske združenie Stiahnuť
28.7.2022 Zmluva o dielo 268 212,48 € Veríme v Zábavu, s. r. o. Stiahnuť
29.7.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb    eGov Systems spol s.r.o. Stiahnuť
2.8.2022 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/2007   Casa Renewal s.r.o. Stiahnuť
2.8.2022 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 03-2008    Casa Renewal s.r.o. Stiahnuť
3.8.2022 Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSV1213201801 o zabezpečení triedeného zberu   ENVI-PAK, a.s. Stiahnuť
3.8.2022 Dodatok ku kúpnej zmluve č. KZ_002/2022   Bc. Lukáš Chomát Stiahnuť
4.8.2022 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 09/2009   DAKNA Námestovo, družstvo Stiahnuť
8.8.2022 Mandátna zmluva 2300 € JUDr. Michal Murina, advokát Stiahnuť
8.8.2022 Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. OV 9/2022   REALITY PARTNER, s.r.o. Stiahnuť
8.8.2022 Zmluva o dielo č. OV10/2022 18 941,04 € Stavebný podnik – MH, s.r.o. Stiahnuť
9.8.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 221/22/019 3688,30 € ZEDA B. BYSTRICA Stiahnuť
10.8.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 03/2006 35 m2/rok MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o. Stiahnuť
12.8.2022 Zmluva o dielo č. OV11/2022 64 640,17 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
18.8.2022 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. OV 6/2021   MBM – GROUP, a.s. Stiahnuť
19.8.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 16/2015-1 35 € m2/rok Ing. Jana Guzmanová         Stiahnuť
19.8.2022 Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. OV 6/2021 373,60 € MBM-GROUP, a. s. Stiahnuť
22.8.2022 Zmluva o poskytnutí grantu č. 22096 2320 €  Nadácia Kia Slovakia Stiahnuť
23.8.2022 Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby 4118,75 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
23.8.2022 Kúpna zmluva 1120 € Jaroslav Džugan Stiahnuť
23.8.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena   Stredoslovenská distribučná, a.s. Stiahnuť
23.8.2022 ZMLUVA č. D-13559/2022 o poskytnutí dotácie 3600 € Severný vietor občianske združenie Stiahnuť
24.8.2022 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-ZA-VO-385-029-202   Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
26.8.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OV3/2022   MARO, s. r. o. Stiahnuť
30.8.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.1/2018 46185 €  Brandys, s.r.o. Stiahnuť
30.8.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.1/2019 41808 € Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
30.8.2022 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č.2/2019 25728 € Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
31.8.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 12 - 2008   Jozef Brandys - Geodetické práce – prevádzkareň Stiahnuť
31.8.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 13 - 2008   Brandys, s.r.o. Stiahnuť
2.9.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 08/2008 332,88 €/rok Lidl Slovenská republika v. o. s. Stiahnuť
6.9.2022 Kúpna zmluva 920 € Ing. Anton Florek Stiahnuť
7.9.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OV11/2022   STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
7.9.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 4/2007   Michal Ferneza Stiahnuť
7.9.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 02/2016-1   PneuBest, s.r.o. Stiahnuť
12.9.2022 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 04/2010/1 1441,02 €/rok UNIVEL, spol. s.r.o. Stiahnuť
16.9.2022 Zmluva o dielo č. 010/2022 129 995,96 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o. Stiahnuť
19.9.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 06/2007 408,80 €/rok DSI DATA, a. s. Stiahnuť
19.9.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 05/2011-1 35€/m2/rok Anton Hrubjak TOMAR Stiahnuť
19.9.2022 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 15/2015-1 0,301 €/m2/deň Mgr. Andrej Lonek, notár Stiahnuť
19.9.2022 Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program 56556/2022   Tatranská mliekáreň a.s. Stiahnuť
22.9.2022 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 02/2007 79,89 €/rok Duo Creative, s.r.o. Stiahnuť
28.9.2022 Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy   ELSPOL - SK, s.r.o. Stiahnuť
4.10.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo OV11/2022 - 4 084,97 STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Stiahnuť
4.10.2022 ZMLUVA O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA   Dorota Mikulášová Stiahnuť
10.10.2022 Zmluva o grantovom účte    Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
13.10.2022 Darovacia zmluva 1828,80 € Slovenská republika- Štatistický úrad SR Stiahnuť
21.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo   Veríme v Zábavu, s.r.o. Stiahnuť
25.10.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8/2017 500 € Autoškola – Štefan Ogurek Stiahnuť
25.10.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 9/2017 500 € Autoškola – František Jancek Stiahnuť
25.10.2022 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 10/2017 500 € Albín Ganobjak – súkromná AŠ Stiahnuť
26.10.2022 Zmluva o dielo 4/2022 - JPÚ Námestovo - Čerchle 154000 € Jozef Brandys – Geodetické práce Stiahnuť
27.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 90 878 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
27.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku  74 355  Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
27.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 158 375  Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
27.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 173 505  Fonema s.r.o. Stiahnuť
27.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 509 953 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
27.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 670 163 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
27.10.2022 Darovacia zmluva 51823,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
28.10.2022 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na digitálny archivačný systém zosnulých 14,50€ bez DPH /rok 3W Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
28.10.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 010/2022 - 22 907,37 €  Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Stiahnuť
31.10.2022 Servisná zmluva 6 405,78 €  LED-SERVICE, s. r. o. Stiahnuť
8.11.2022 Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. OV6/2021 -2117,49 €  MBM – GROUP, a.s. Stiahnuť
8.11.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 804,60 € Obec Breza Stiahnuť
9.11.2022 Poistná zmluva 246,95 Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s. Stiahnuť
10.11.2022 Dodatok č. 12 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku 981,70 € Obec Vavrečka Stiahnuť
14.11.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 89,40 €  Obec Nižná Stiahnuť
14.11.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 380,40 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
14.11.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných príspevkov 134,40 € Obec Klin Stiahnuť
15.11.2022 Kúpna zmluva 1120 € Ján Holics Stiahnuť
18.11.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 66 578  € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
18.11.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 60 € Obec Mútne Stiahnuť
25.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 010/2022 - 406,58 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r. o. Stiahnuť
30.11.2022 Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 1/2018 46 185 € Brandys, s.r.o. Stiahnuť
30.11.2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o zriadení vecného bremena SSC 786/6453/2021 5983,20 € SR- Slovenská správa ciest Stiahnuť
1.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 7,50 € /dieťa/mesiac Obec Hruštín Stiahnuť
1.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 536,40 € Obec Rabča Stiahnuť
2.12.2022 Dodatok č.1  k ZMLUVE O VYTVORENÍ A POUŽITÍ DIELA   Dorota Mikulášová Stiahnuť
6.12.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 418 711,13 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
7.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov   Obec Ťapešovo Stiahnuť
9.12.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OV8/2022 5663,39 € OVS, a.s. Stiahnuť
9.12.2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky   DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Stiahnuť
12.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných príspevkov 357,60 € Obec Oravské Veselé Stiahnuť
14.12.2022 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 251,90 € Obec Bobrov Stiahnuť
14.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných. prostriedkov  900 € Obec Lokca Stiahnuť
14.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 461,60 € Obec Bobrov Stiahnuť
14.12.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Ťapešovo Stiahnuť
19.12.2022 Dodatok č. 8 k zmluve o dielo č. OV6/2021 - 193,81 € MBM – GROUP, a. s. Stiahnuť
19.12.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o nakladaní s komunálnymi odpadmi   KOVOT, s. r. o. Stiahnuť
20.12.2022 Poistná zmluva 525,00 € Colonnade Insurance S.A., Stiahnuť
21.12.2022 Zmluva o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika, a. s. Stiahnuť
21.12.2022 Zmluva o poskytnutí služby pri nakladaní s komunálnym odpadom   INTA, s. r. o. Stiahnuť
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy