Oficiálna stránka mesta

2022

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
         
3.1.2022 Dodatok č.1 OV12/2021                         ING.ARCH MICHAL PODS Stiahnuť 
5.1.2022  DODATOK C2 OV 6/2021   MBM GROUP, a.s. Stiahnuť 
7.1.2022 Dodatok INE_017 2021   OVS a.s. Stiahnuť 
10.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Rabčice Stiahnuť
12.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 82050 € Mestský športový klub Námestovo Stiahnuť
17.1.2022 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
17.1.2022 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
17.1.2022 NZ 1/2022 taxi 200 € MK Group.s.r.o. Stiahnuť
17.1.2022 NZ 2/2022 taxi 111 € Ľubomír Hajdučík Stiahnuť
17.1.2022 NZ 3/2022 taxi 450 € Karol Murín Stiahnuť
17.1.2022 NZ 4/2022 taxi 450 € František Odrobiňák Stiahnuť
17.1.2022 NZ 5/2022 taxi 450 € Kamil Lach Stiahnuť
17.1.2022 NZ 6/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 7/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 8/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 9/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 10/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 11/2022 taxi 365 € Ľuboš Roštiak Stiahnuť
17.1.2022 NZ 12/2022 taxi 365 € Július Šimulčík Stiahnuť
18.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 345,60 € Obec Klin Stiahnuť
27.1.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 38 000 € TJ ORAVAN Stiahnuť
28.1.2022 Dodatok č.3 k mandátnej zmluve č.6/2014-4   Bytový podnik Námestovo s.r.o. Stiahnuť
28.1.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2018   Jozef Brandys s.r.o. Stiahnuť
28.1.2022 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2019   Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 88 918,83 € Detské centrum Žabka, o.z. Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 72 751,77 € Bc.Erika Kráľová Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 65 142 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 154 959 € Informačné centrum mladých Orava, o.z. Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 169 764 € Fonema s.r.o. Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 498 958,11 € PaedDr. Janka Babuliaková Stiahnuť
30.1.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 655 713,45 € Zuzana Fernezová, DiS.art. Stiahnuť
1.2.2022 Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. OV8/2021   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Marta Švecová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   MUDr. Juraj Stolár Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Petronela Tomaštíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Oľga Romaňáková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Alena Hvoľková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Ivana Takáčová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Anton Pisarčík Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Marcela Marušťáková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Viera Brňáková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Agneša Pisarčíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Oľga Turňová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Janka Bandíková Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Mário Masničák Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Peter Želenko Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
1.2.2022 Zmluva o nájme bytu   Mariana Maruniaková Stiahnuť
2.2.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie 49560 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Námestovo Stiahnuť
4.2.2022 Zmluva o dielo č. OV 1/2022 24020,75 € dk, s.r.o. Stiahnuť
15.2.2022 Dohoda o vykurovaní zš kom   ZŠ Komenského ul. Stiahnuť
16.2.2022 NZ 13/2022 taxi 200 € Jozef Čecho Stiahnuť
23.2.2022 MANDÁTNA ZMLUVA 4900 € ArchUrb s.r.o. Stiahnuť
24.2.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 1500 € Obec Lokca Stiahnuť
25.2.2022 Zmluva o odbere, preprave a likvidácii komunálneho odpadu   WOOD ENERGY, s.r.o. Stiahnuť
25.2.2022 Dohoda o umiestnení signalizačných antén   Spoločenstvo vlastníkov Slnečná 166 Stiahnuť
2.3.2022 Kúpna zmluva 001/2022 880 € Miloš Panek Stiahnuť
3.3.2022 Zmluva o grantovom účte    Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Richard Benček Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Ján Lupták Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Helena Miškovčíková Stiahnuť
8.3.2022 Zmluva o nájme bytu   Veronika Kobyliaková Stiahnuť
9.3.2022 Zmluva o dielo č. OV6_2021 - Dodatok č. 3   MBM GROUP, a.s. Stiahnuť
14.3.2022 Zmluva o spolupráci 100000 € Slovenský futbalový zväz Stiahnuť
14.3.2022 Kúpna zmluva 2080 € Bc. Lukáš Chomát Stiahnuť
14.3.2022 Kúpna zmluva 25 650 € Ing. Ján Matejčík Stiahnuť
15.3.2022 Zmluva o dielo OV 3/2022 274913,78 € MARO s.r.o. Stiahnuť
18.3.2022 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov 486 € Obec Vavrečka Stiahnuť
21.3.2022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 108 € Obec Breza Stiahnuť
25.3.2022 Dodatok č. 3 ZoD 2/2019   Jozef Brandys- Geodetické práce Stiahnuť
29.3.2022 NZ 14/2022 Taxi 111 € Ľubomír Hajdučík Stiahnuť
7.4.2022 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu  400 € Joma Travel s.r.o. Stiahnuť
19.4.2022 Zmluva o dielo OV 4/2022 116302,39 € STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
25.4.2022 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 299 940,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Stiahnuť
25.4.2022 Dohoda o pristúpení TSMN k zmluve o odbere odpadu    Wood Energy, s.r.o. Stiahnuť
27.4.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  162 € Obec Sihelné Stiahnuť
27.4.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného FP   Ministerstvo ŽP SR Stiahnuť
28.4.2022 Z M L U V A   O   V Ý P O Ž I Č K E     TJ Oravan Námestovo Stiahnuť
28.4.2022 Nájomná zmluva 1/2022 68 €/rok V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
28.4.2022 Nájomná zmluva 2/2022 900 €/rok Elspol - SK s.r.o. Stiahnuť
4.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie  5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
9.5.2022 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  81 € Obec Kruštnica Stiahnuť
23.5.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie  4000 € Kult. 1629 občianske združenie Stiahnuť
24.5.2022 ZoD OV 5/2022  14940 € 2021 s.r.o.  Stiahnuť
24.5.2022 Kúpna zmluva č.9353/2022 120 € Štefan Smržík Stiahnuť
26.5.2022 Zmluva o dielo č.221/22/016 42 592,88 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Stiahnuť
30.5.2022 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností z obsahom nebezpečných látok   DETOX, s. r. o. Stiahnuť
30.5.2022 Dohoda  o dočasnom umiestnení odchytených psov v karanténnej stanici   Občianske združenie Oravský Ňufáčik Stiahnuť
31.5.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OV 4/2022 5445,65 € STAVINEK, s.r.o Stiahnuť
3.6.2022 Nájomná zmluva  č.  03/2022 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
6.6.2022 ZMLUVA č. D-10176/2022 o poskytnutí dotácie 740 € Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov Námestovo Stiahnuť
8.6.2022 Zmluva o dielo č. OV 6/2022 58 912,12 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Stiahnuť
15.6.2022 Zmluva o poskytnutí služby 5900 €  bez DPH Gemini Group s.r.o. Stiahnuť
15.6.2022 Zmluva o poskytnutí služby   Gemini Group s.r.o. Stiahnuť
17.6.2022 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. OV 4/2022   STAVINEK, s.r.o. Stiahnuť
20.6.2022 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 2306.50 € REALITY PARTNER, s.r.o. Stiahnuť
20.6.2022 ZMLUVA O POSKYTOVANÍ DÔVERYHODNEJ SLUŽBY VYDÁVANIA CERTIFIKÁTOV č.: 202204024   Disig, a.s. Stiahnuť
20.6.2022 Zmluva o dielo č. OV 7/2022 30000 € BETWEEN s.r.o. Stiahnuť
Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
22.6.2022 Dohoda o zániku práva zodpovedajúceho vecnému bremenu   Universal s.r.o. Stiahnuť
24.6.2022 Zmluva o dielo č. 221/22/019 113 644,86 € ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. Stiahnuť
Prílohy
28.6.2022 Dohoda o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade 1680,45 € WEMARK, s.r.o. Stiahnuť
28.6.2022 Kúpna zmluva 1 € HERN PROPERTY, s.r.o. Stiahnuť
         
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo     Stiahnuť
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2022 Námestovo.sk

Rýchle odkazy