Oficiálna stránka mesta

Zmluvy 2019

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
2.1.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie          120 € Obec Or. Veselé Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu      Stiahnuť
2.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
4.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
8.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2019 Nájomné zmluvy taxi     Stiahnuť
10.1.2019 Dodatok č.1-2019 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
11.1.2019 Dodatok k zmluve 13-2018-245     Stiahnuť
14.1.2019 Zmluva o spolupráci   Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť Stiahnuť
14.1.2019 Zmluva č. ZSV1213201801   ENVI-PAK a.s. Stiahnuť
14.1.2019 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
16.1.2019 Nájomné zmluvy taxi     Stiahnuť
22.1.2019 Dohoda o zabezpečení povinnej práce   JUDr. Gabriela Kyseľová, predsedníčka súdu Stiahnuť
24.1.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov Stiahnuť
28.1.2019 Nájomná zmluva taxi     Stiahnuť
28.1.2019 Zmluva o pedagogickej praxi č. 339/2019-20   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stiahnuť
28.1.2019 Zmluva o pedagogickej praxi č. 339/2019-21   Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Stiahnuť
1.2.2019 Dodatok k mandátnej zmluva   Bytový podnik Námestovo s.r.o. Stiahnuť
13.2.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie         Obec Klin Stiahnuť
26.2.2019 Zmluva o poskytovaní služieb   Dávid Vorčák Stiahnuť
1.3.2019 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
1.3.2019 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
11.3.2019 Z o zabezpečení OOÚ spacúvaných sprostredkovateľom k Z 21-2009   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
11.3.2019 Z o zabezpečení OOÚ spacúvaných sprostredkovateľom k Z 95-2018   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
11.3.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   MŠK Námestovo Stiahnuť
20.3.2019 Zmluva o dielo 01/03/2019   Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
27.3.2019 Z o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby   osobnyudaj.sk, s.r.o. Stiahnuť
1.4.2019 Dodatok č. 12 k zmluve o výpožičke 7-2008 2863,50€ Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
1.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 5000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
2.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
2.4.2019 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania   SOŠ pedagogická Lučenec Stiahnuť
4.4.2019 Zmluva o dielo 32335,37 € WODGEAR s.r.o. Stiahnuť
12.4.2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO   Viera Florková FP PROLECT Stiahnuť
15.4.2019 Nájomná zmluva taxi   Ľuboš Roštiak Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 1 000 € OZ NOS Námestovský ochotnícky súbor Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 2 000 € Rodinné centrum DROBČEK Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 500 € Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
16.4.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 8 000 € TJ Oravan Stiahnuť
23.4.2019 Dodatok ku KZ 13/2018/245     Stiahnuť
7.5.2019 Licenčná zmluva   3W Slovakia s.r.o. Stiahnuť
9.5.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 350 € MMM Group s.r.o. Stiahnuť
10.5.2019 Dodatok č.3 k ZoD 101-2008   Hour s.r.o. Stiahnuť
21.5.2019 Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich   Lunys, s.r.o. Stiahnuť
28.5.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 02/2019/245 50000 €   Stiahnúť
29.5.2019 Z o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolanej investície 503 422,58 € SR- Slovenská správa ciest Stiahnuť
31.5.2019 Zmluva o grantovom účte   Prima banka a.s. Stiahnuť
4.6.2019 Zmluva o nájme bytu  Klocháňová   Marta Klocháňová Stiahnuť
5.6.2019 KZ 1-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - nábytok 44 598 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
5.6.2019 KZ 2-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - IKT 27 091,20 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
5.6.2019 KZ 3-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - polytechnika 20 232 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
5.6.2019 KZ 4-2019 vybavenie odborných učební v ZŠ Komenského - učebné pomôcky 47 421,97 € CompeteSolutions, s.r.o. Stiahnuť
6.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Breza Stiahnuť
12.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 20 000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
12.6.2019 Zmluva o poskytnutí podpory 16 367,14 € Slovenská agentúra životného prostredia Stiahnuť
17.6.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 350 € Twix s.r.o. Stiahnuť
20.6.2019 Zmluva o dielo 75 800 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
27.06.2019 Zmluva o dielo 37 554 € DAQE Slovakia s.r.o. Stiahnuť
28.6.2019 Príkazná zmluva 1-2019 270 € Martin Behro Stiahnuť
28.6.2019 Príkazná zmluva 2-2019 450 € HS Spod Budína Stiahnuť
1.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 01 2019 600 € ŽSK Stiahnuť
1.7.2019 KZ č 2406/2019 80 940 € MEVA-SK s.r.o. Stiahnuť
9.7.2019 Zmluva o nájme bytu   Pavol Hudec Stiahnuť
9.7.2019 Nájomné zmluvy taxi     Stiahnuť
10.7.2019 KZ 3/2019/245   Jozef Lajda Stiahnuť
17.7.2019 ZoD 03/2019 46 500 € DORSS s.r.o. Stiahnuť
17.7.2019 Dodatok č. 2 k ZoD 01/03/2019   Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
17.7.2019 ZoD 01/07/2019 62 767,68 € Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
19.7.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie č. V3-2019-O-14 1000 € ŽSK Stiahnuť
26.7.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   Dezider Meško Stiahnuť
26.7.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   Jozef Lajda Stiahnuť
29.7.2019 KZ 06/2019/245 5284,80 € Karol Murín Stiahnuť
30.7.2019 ZoD 02/2019 9231,14 € Stavebný podnik-MH, s.r.o. Stiahnuť
1.8.2019 ZoD 01/2019 6781,17 € PS Parkety s.r.o. Stiahnuť
1.8.2019 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
2.8.2019 Dodatok č.1/SRŚ k Z 1142/2018/SRŠ   MŠVVaŠ SR Stiahnuť
6.8.2019 Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu nebezpečného odpadu z domácností   DETOX s.r.o. Stiahnuť
14.8.2019 Nájomná zmluva taxi   Kamil Lach Stiahnuť
20.8.2019 Nájomná zmluva taxi   Ľuboš Roštiak Stiahnuť
21.08.2019 Zmluva o dielo č. 4/2019   STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Stiahnuť
21.08.2019 Zmluva o dielo č. 19045/2019   RTON Stabilizácie spol. s.r.o. Stiahnuť
27.8.2019 Zmluva o nájme bytu   Petronela Tomaštíková Stiahnuť
27.8.2019 Zmluva o dielo č.2/2019 11 164,32 € Bedlek s.r.o. Stiahnuť
27.8.2019 KZ 07082019 81 786 € Agroservis-Stred s.r.o. Stiahnuť
28.8.2019 Zmluva o dielo č.221/19/027 419 491,02 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. Stiahnuť
2.9.2019 Dodatok č.1 ku KZ 3/2019/245   Jozef Lajda Stiahnuť
3.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 500 € OZ NOS Námestovský ochotnícky súbor Stiahnuť
3.9.2019 Nájomná zmluva taxi 122 € TaxIQ s.r.o. Stiahnuť
10.9.2019 Dodatok č.1 ku KZ   Complete Solutions, s.r.o. Stiahnuť
10.9.2019 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o  zriadení vecného bremena č.9/2019   Ing. Miroslav Halčin Stiahnuť
10.9.2019 Dodatok č.1 k zmluve  o výpožičke 10/2009   MŠK Námestovo Stiahnuť
11.9.2019 Zmluva o poskytovaní služieb   eGov Systems spol s.r.o. Stiahnuť
18.9.2019 Dodatok č.1 k zmluve 2016/001   BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. Stiahnuť
23.9.2019 Darovacia zmluva 10-2019   BHAS a.s. Stiahnuť
23.9.2019 Dodatok č.4 k zmluve č. 20080703/9582   DSI. DATA a.s. Stiahnuť
24.9.2019 Zmluva o dielo 29 988 € Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta Stiahnuť
25.9.2019 Zmluva o dielo 1/2019 41 808 € Jozef Brandys - Geodetické práce Stiahnuť
25.9.2019 Zmluva o dielo 2/2019 25 728 € ozef Brandys - Geodetické práce Stiahnuť
26.9.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie 250 € ZO Slovenského zväzu drobnochovateľov Stiahnuť
26.9.2019 NZ 1/2019 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
8.10.2019 NZ 2/2019 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
9.10.2019 NZ -Taxi 111 € Lukáš Večerek Stiahnuť
14.10.2019 Nájomná zmluva Lesy SR   LESY Slovenskej republiky Stiahnuť
14.10.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny   Stredoslovenská energetika a.s. Stiahnuť
15.10.2019 Zmluva o poskytnutí fin. dotácie 39 800 € MŠK Námestovo Stiahnuť
16.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1000 € Nadácia Alianz Stiahnuť
18.10.2019 ZoD č.221/19/049 40858,19 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. Stiahnuť
18.10.2019 Zmluva o spolupráci   Slovenský futbalový zväz Stiahnuť
23.10.2019 Zmluva o spolupráci   NOVÉ ČESKO, nadačný fond Stiahnuť
24.10.2019 Zmluva o dielo 18600€ VJ control, s.r.o. Stiahnuť
29.10.2019 Mandátna zmluva 6916 2200 € Ing. Arch. Anna Gočová Stiahnuť
29.10.2019 ZoD č.19012-20 3450 € Ing. Arch. Dávid Goč Stiahnuť
30.10.2019 Zmluva o spolupráci   Slovenský futbalový zväz Stiahnuť
30.10.2019 KZ 11/2019/245   Jozef Lajda Stiahnuť
30.10.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 8700 € TJ Oravan Stiahnuť
4.11.2019 Zmluva o výkone BOZP a PO č.229/2019   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
8.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Vavrečka Stiahnuť
8.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Klin Stiahnuť
8.11.2019 Zmluva o spolupráci   Mesto Orlová Stiahnuť
8.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 200 € Slovenský zväz telesne postihnutých Stiahnuť
8.11.2019 Zmluva so sprostredkovateľom o spracúvaní a ochrane osobných údajov   Pyrokomplex s.r.o. Stiahnuť
13.11.2019 NZ -Taxi 49 € Miloš Reguly Stiahnuť
14.11.2019 Zmluva o poskytnutí NFP - vybavenie odborných učební a školskej knižnice na ZŠ Slnečná 152390,58 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stiahnuť
14.11.2019 Darovacia zmluva 12/2019 10000 € HERN s.r.o. Stiahnuť
14.11.2019 Zmluva o nájme bytu    Veronika Kobyliaková Stiahnuť
15.11.2019 Dodatok č.1 k ZoD č.221/19/027   Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. Stiahnuť
15.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Novoť Stiahnuť
15.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Ťapešovo Stiahnuť
18.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Rabča Stiahnuť
22.11.2019 Zmluva o spolupráci  
Slovenský futbalový zväz
Stiahnuť
25.11.2019 NZ 3/2019 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
25.11.2019 NZ 4/2019 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
25.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Or. Veselé Stiahnuť
29.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Lokca Stiahnuť
29.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Oravská Jasenica Stiahnuť
29.11.2019 NZ -Taxi   Ľuboš Roštiak Stiahnuť
29.11.2019 Kúpna zmluva   XEROX LIMITED Stiahnuť
2.12.2019 Zmluva o zruženej dodávke elektriny   Stredoslovenská enenrgetika a.s. Stiahnuť
4.12.2019 Zmluva o úplnom servise a údržbr č. 2019/0211   Sunsoft plus spol. s.r.o. Stiahnuť
9.12.2019 NZ -Taxi   Jozef Ballek Stiahnuť
10.12.2019 Dodatok č.2 k z 221/019/027   Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o. Stiahnuť
11.12.2019 Zmluva č.13/2019 o postúpení investičných práv a povinností   OVS .s. Stiahnuť
18.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
18.12.2019 Licenčná zmluva   Datalan a.s. Stiahnuť
18.12.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Rabčice Stiahnuť
23.12.2019 Zmluva o spolupráci 370 € HS Strigôň Stiahnuť
23.12.2019 Zmluva o spolupráci 100 € Speváčka Natália Žufová Stiahnuť
23.12.2019 Zmluva o spolupráci 50 €  ĽH Fidlikantky Stiahnuť
23.12.2019 Zmluva o spolupráci 200 € FS Goral Stiahnuť
23.12.2019 Zmluva o spolupráci 100 € ĽH ŠELEC Stiahnuť
23.12.2019 Zmluva o spolupráci 200 € HS Renomé Stiahnuť
23.12.2019 Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Bobrov Stiahnuť
27.12.2019 Dohoda o urovnaní   ORMO s.r.o. Stiahnuť
27.12.2019 Zmluva o spolupráci   Hudobná skupina Ujo Ondrej Ondrek Stiahnuť
30.12.2019 Dodatok č.2 z zmluve o poskytnutí podpory   Slovenská agentúra životného prostredia Stiahnuť
30.12.2019 Zmluva o združenej dodávke elektriny   SSE a.s. Stiahnuť
31.12.2019 NZ 05/19 24050 € ELSPOL - SK s.r.o. Stiahnuť
         
  Nájomné zmluvy - Cintorín Námestovo      Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy