Oficiálna stránka mesta

Komisie

 

 • Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta 
  • Predseda
   • Ing. Andrej Stašiniak
  • Členovia
   • Marián Grigeľ
   • Ing. Kamil Miklušičák
   • Ing. Beáta Ľubová, PhD.
   • Ing. Mgr. Darina Zjavková
   • Mgr. Katarína Rusinová

 

 • Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
  • Predseda
   • Ing. Marián Iliev
  • Členovia
   • Ing.arch. Lukáš Kubík
   • Ing.arch. Jozef Vrtiel
   • Ing. Miroslav Rentka
   • Ing. Jozef Podstavek
   • Ing.arch. Anna Gočová
   • Ing. Ján Natšin
   • Ing. Soňa Medvecká, PhD.

 

 • Komisia  pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť a občianske záležitosti
  • Predseda
   • Mgr. Mária Červeňová
  • Členovia
   • MUDr. Rastislav Zanovit
   • Ing. Mária Šišková MPH
   • PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková
   • Mgr. Mária Protušová
   • PhDr. Peter Hasidlo
   • Mgr. Renáta Pavčová
   • Mgr. Iveta Volfová

 

 • Komisia pre školstvo, výchovu, vzdelávanie a kultúru
  • Predseda
   • Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art.
  • Členovia
   • Ing. Lukáš Kubík
   • Mgr. Ľubomír Jaššo
   • Mgr. Renáta Fidriková
   • Monika Basárová
   • Mgr. Ľubomíra Puchelová
   • Mgr.art. Daniela Kubíková
   • Ing. Alena Jankuliaková
   • Mgr. Katarína Kuľhová
   • Ján Sivoň
   • Mgr. Ivan Veljačik

 

 • Komisia pre šport a voľný čas v meste
  • Predseda
   • Mgr. Ľubomír Jaššo
  • Členovia
   • Mgr. Mária Vojtašáková, Dis. art.
   • Ivan Kopta
   • Mgr. Ivan Doroš PhD
   • Michal Hajdučík
   • Mgr. Michaela Bačová
   • Juraj Jankuliak
   • JUDr. Martin Panek

 

 • Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta
  • Predseda
   • JUDr. Adriana Paneková
  • Členovia
   • Ing. Peter Panek
   • Mgr. Michal Lipničan
   • František Jancek
   • Mgr. Maroš Ťapák
   • JUDr. Martin Panek

 

 • Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste
  • Predseda
   • Ing. Eduard Dunčič
  • Členovia
   • Rastislav Žulko
   • Bc. Tomáš Dibdiak
   • Marián Majcher
   • Jaroslav Martaus
   • Bc. Peter Hvoľka
   • Michal Bugan
   • Ján Hrkeľ
   • Jozef Vajdiar

 

 • Komisia pre rozvoj podnikania v meste Námestovo
  • Predseda
   • Marián Grigeľ
  • Členovia
   • Jozef Pisarčík
   • Igor Jagelek
   • Rastislav Žulko
   • Martin Habiňák

 

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií mesta Námestovo
  • Predseda
   • MUDr. Rastislav Zanovit
  • Členovia
   • Ing. Andrej Stašiniak
   • Marián Grigeľ
   • Mgr. Ľubomír Jaššo
   • Ing. Peter Panek

 

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy