Oficiálna stránka mesta

Komisie

 

 • Komisia pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta 
  • Predseda
   • Ing. Štefan Uhliarik 
  • Členovia
   • Ing. Peter Kolada
   • Marián Grigeľ
   • Ing. Juraj Kurtulík
   • Ing. Martin Paholek
   • Marián Vlčák
   • Mgr. Slavomír Špitál
   • Mgr. Emília Nováková
   • Bc. Matej Janotík
   • Mgr. Jakub Vrábeľ

 

 • Komisia výstavby, územného plánovania, dopravy a životného prostredia
  • Predseda
   • Ing. arch. Danica Hollá
  • Členovia
   • Ing. Juraj Kurtulík
   • Ing. Jaroslav Genšor
   • Ing. Jaroslav Hucík
   • Ing. Marián Čiernik
   • Ing. Peter Balcerčík
   • Ing. Janka Pisarčíková
   • Ing. Marcel Bakoš
   • Ing. Marek Pjenčák

 

 • Komisia  pre sociálnu oblasť, zdravotnú starostlivosť a občianske záležitosti
  • Predseda
   • Ing. Jaroslav Genšor
  • Členovia
   • MUDr. Silvia Loneková
   • MUDr. Rastislav Zanovit
   • Mgr. Eleonóra Štítová
   • Ing. Karol Kurtulík
   • Mgr. Mária Adamčíková
   • Mgr. Mária Protušová
   • Milan Šurin
   • Mgr. Renáta Pavčová
   • Jarmila Janidžárová

 

 • Komisia pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport
  • Predseda
   • Marián Grigeľ
  • Členovia
   • Ing. Štefan Uhliarik
   • Ing. Juraj Kurtulík
   • PaedDr. Tomáš Kucharík
   • PhDr. Ľubica Glombová
   • Mgr. Ivan Doroš PhD
   • Mgr. Eva Bucová
   • Mgr. art. Tomáš Balak
   • Ing. Andrej Stašiniak
   • Juraj Jankuliak ​​​​​​​

 

 • Komisia pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta
  • Predseda
   • Ing. Róbert Sládek
  • Členovia
   • Ing. Matej Hajdučík
   • Ing. arch. Danica Hollá
   • JUDr. Mária Vránová
   • Mgr. Peter Balušík
   • Mgr. Ferdinand Bolibruch
   • Mgr. Peter Mordel
   • PhDr. Ján Laštík
   • Matúš Janček

​​​​​​​

 • Komisia pre cestovný ruch, regionálny rozvoj, služby a technickú činnosť v meste
  • Predseda
   • Ing. Peter Kolada
  • Členovia
   • Ing. arch. Danica Hollá
   • Mgr. Marek Kapičák
   • Rastislav Žulko
   • Mgr. Emília Nováková
   • Milan Šurin
   • Mgr. Jana Rusnáková
   • Marianna Čajková
   • Martin Florek
   • Tomáš Dibdiak

​​​​​​​

 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií mesta Námestovo
  • Predseda
   • MUDr. Rastislav Zanovit
  • Členovia
   • MUDr. Silvia Loneková
   • Ing. Eduard Dunčič
   • Marián Grigeľ
   • Ing. Róbert Sládek

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2022 Námestovo.sk

Rýchle odkazy