Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Juraj Stolár Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Marián Bandík Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Lucia Nodžáková Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Zuzana Luscoňová Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Petra Muroňová Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mário Masničák Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Vendelín Romaňák Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ľudovít Majcher Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Viera Brňáková Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Martina Konečná Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Katarína Matisová Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Daniela Vašinová Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Anton Košút Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Michal Jaňák Stiahnuť
03.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ľudmila Kubicová Stiahnuť
03.01.2013 Dohoda o zneškodnení odpadov   Technické služby Stiahnuť
03.01.2013 Doplnok Zberný dvor   Technické služby Stiahnuť
07.01.2013 Dodatok 1 ku kolektívnej zmluve 2013   ZO OZ PŠaV Stiahnuť
17.01.2013 Dodatok č. 12012 k zmluve č.107/2007   Datalan, a.s. Stiahnuť
24.01.2013 Zmluva 29/2013   Správa katastra Žilina Stiahnuť
24.01.2013 Nájomná zmluva č. 11/2012-1   ORMO, s.r.o. Stiahnuť
24.01.2013 Dodatok k Z 1526/12/2008   Topset Solutions, s.r.o. Stiahnuť
28.01.2013 Zmluva o audítorskej činnosti 3000,00 € PARTNER AUDIT, s.r.o.  Stiahnuť
29.01.2013 Zmluva o bezplatnej výpožičke   ZŠ Komenského ul, Námestovo Stiahnuť
30.01.2013 Kúpna zmluva č. 1572     Stiahnuť
31.01.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Maroš Oplt Stiahnuť
02.02.2013 Zmluva o pripojení do distribučnej siete   Stredoslovenská energetika Stiahnuť
19.02.2013 Zmluva o dielo  3000,00 € Ing. arch. Marián Goč Stiahnuť
19.02.2013 Mandátna zmluva č. 5212 1000,00 € Ing. arch. Anna Gočová Stiahnuť
28.02.2013 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov   Obec Klin Stiahnuť
06.03.2013 Zmluva o poskytovaní služieb   FaBen Stiahnuť
06.03.2013 Nájomná zmluva  1974,55 € DUO, s.r.o. Stiahnuť
06.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 26496,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
06.03.2013 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 17280,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Stiahnuť
06.03.2013 Zmluva o sociálnej službe 26 496,00 € Spišská katolícka charita tiahnuť
11.03.2013 Zmluva o zabezpečení prevádzky parkovania   A SMS, s.r.o. Stiahnuť
13.03.2013 Zmluva o zriadení záložného práva 1564223,18 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stiahnuť
18.03.2013 Darovacia zmluva 4000,00 € Ing. Július Labaj Stiahnuť
18.03.2013 Zmluva o poskytovaní mediálnych služieb    TV Oravia, s.r.o. Stiahnuť
28.03.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mária Čučková Stiahnuť
28.03.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jaroslav Hudy Stiahnuť
03.04.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
04.04.2013 Dodatok č.2 DSS   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Stiahnuť
08.04.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Michaela Jasnowská Stiahnuť
11.04.2013 Dotácia plavecký 333,00 € ZŠ Komenského 495/33 Stiahnuť
11.04.2013 Dodatok č 1 k zmluve o nájme 1-2007    Casa Renewal Stiahnuť
11.04.2013 Dodatok č 1 k zmluve o nájme 3-2008   Casa renewal Stiahnuť
11.04.2013 Rámcová zmluva Námestovčan   PhDr. Anna Lajmonová - vydavateľstvo Stiahnuť
26.04.2013 Kúpna zmluva 13/2012 2800,00 € Ján Tichoň Stiahnuť
26.04.3013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mária Sojková Stiahnuť
29.04.2013 Kúpna zmluva 18/2012 6600,00 € Júlia Jašurová Stiahnuť
30.04.2013 Zmluva D 2755-2/2013 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
30.04.2013 Zmluva D 2811-3/2013 3000,00 € TJ Oravan  Stiahnuť
09.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Vavrečka Stiahnuť
10.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 60,00 € Obec Lomná Stiahnuť
13.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Rabča Stiahnuť
10.05.2013 Zmluva o dielo č. 1/5/2013 3031,21 € Emil Genšor EGO Zákamenné Stiahnuť
20.05.2013 Dodatok k ZoD č 1/124/2011 27549,59 € Združenie DS Námestovo Stiahnuť
22.05.2013 Kúpna zmluva 2/2013 8240,00 € Tibor Tomovčík Stiahnuť
22.05.2013 Dodatok k Z o dielo 221 033/2012 34422,91 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš Stiahnuť
22.05.2013 Dodatok k Z o dielo 221 033/2012   Cestné stavby Liptovský Mikuláš Stiahnuť
27.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Oravská Polhora Stiahnuť
27.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 350,00 € Obec Bobrov Stiahnuť
31.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov 94,14 € Obec Podbieľ Stiahnuť
19.06.2013 Zmluva D 3905-4-2013 7000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
27.06.2013 Dohoda o vyplňovacom práve   VUB, a.s. Stiahnuť
27.06.2013 Zmluva o termínovanom úvere č. 600-2013 500000,00 € VUB, a.s. Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Lucia Nodžáková Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mária Čučková Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Mária Sojková Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Jaroslav Hudy Stiahnuť
28.06.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Anton Košút Stiahnuť
04.07.2013 Zmluva D 4429-5 - 2013    TJ Oravan Stiahnuť
04.07.2013 Zmluva D 4433-8-2013   Námestovský klub turistov Stiahnuť
04.07.2013 Zmluva D 4432-7-2013    YACHT club Stiahnuť
11.07.2013 Zmluva D 4430-6-2013  660,00 € Klub muškárov Biela Orava Stiahnuť
11.07.2013 NZ 4/2013-1 120,00 € Anton Polák - poľnohospodárska činnosť Stiahnuť
11.07.2013 NZ 3/2013-1   MADOP, s.r.o. Stiahnuť
16.07.2013 Zmluva o výpožičke 5-2013-3   TJ Oravan Stiahnuť
31.07.2013 Dodatok č. 1 k ZoD 50990,00 € FJM Group, s.r.o. Stiahnuť
31.07.2013 Dodatok č 1 k zmluve zodňa 6.12.2005   OVS, a.s. Stiahnuť
31.07.2013 Dodatok č 1 k zmluve zo dňa 28. 10. 2010   OVS, a.s. Stiahnuť
31.07.2013 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
01.08.2013 Nájmná zmluva   Jozef Durdík Stiahnuť
06.08.2013 Dodatok č. 6 k Z o výpožičke 7/2008    Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
14.08.2013 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s. Stiahnuť
14.08.2013 Zmluva D 5213-9/2013 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
27.08.2013 Zmluva o správe a prevádzke DpS   Centrum sociálnych služieb Námestovo Stiahnuť
26.09.2013 Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu   SPP, a.s. Stiahnuť
01.10.2013 Zmluva o dielo 146509,81 € MBM GROUP, a.s. Stiahnuť
01.10.2013 Zmluva o dielo 66123,71 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
02.10.2013 Príloha č1 k z č 151   Factor Stiahnuť
9.10.2013 Zmluva o dielo 75150,84 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
23.10.2013 Dohoda o zrušení podielového spoluvlastníctva     Stiahnuť
25.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Rabča Stiahnuť
28.10.2013 Kúpna zmluva 1/2013     Stiahnuť
31.10.2013 ZoD 13/H/2013 172741,42 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
04.11.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Erika Heretíková Stiahnuť
25.11.2013 Dodatok k Zmluve o poskytnutí finančných postriedkov   Obec Klin Stiahnuť
28.11.2013 NZ byt   Monika Šimková Stiahnuť
18.12.2013 Zmluva o dielo 3263,88 € MBM GROUP, a.s. Stiahnuť
20.12.2013 Zmluva o dielo 1314 4800,00 € Ateliér GAM, s.r.o. Stiahnuť
20.12.2013 Zmluva o dielo 1321  4740,00 € Ateliér GAM, s.r.o. Stiahnuť
20.12.2013 Zmluva o dielo 01/2013  1679,00 € Jozef Brandys Stiahnuť
23.12.2013 Zmluva o dielo 37/2013 4400,00 € Papay Rastislav RP Tech Stiahnuť
27.12.2013 Nájomná zmluva na užívanie bytu   Ján Lupták Stiahnuť
Taxi
Taxi 1-4 2013 Stiahnuť
Taxi 5-9 2013 Stiahnuť
Taxi 10-17 2013 Stiahnuť
Taxi 15-21 2013 Stiahnuť
Taxi 22-30 2013 Stiahnuť
Taxi 31-39 2013 Stiahnuť
Taxi 40-51 2013 Stiahnuť
Taxi 52-54 2013 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy