Oficiálna stránka mesta

2020

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
3.1.2020     Kúpna zmluva č.164                                   Stiahnuť
7.1.2020 Kúpna zmluva      Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Lokca Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Hruštín Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2020 NZ Taxi     Stiahnuť
14.1.2020 Zmluva o budúcej príprave NZ č.1/2020   V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
14.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Rabčice Stiahnuť
20.1.2020 Zmluva o službách 140120   CS Consulting Internacional, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - IKT 36 630,00 € Dávid Vorčák Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - nábytok 23 671,20 € Interiéry Riljak, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - polytechnické vybavenie 14 376,00 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - učebné pomôcky 50 656,80 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
22.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Klin Stiahnuť
27.1.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby InBiz-hlavná zmluva   Všeobecná úverová banka a.s. Stiahnuť
30.1.2020 NZ Taxi     Stiahnuť
4.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory   Slovenská agentúra životného prostredia Stiahnuť
4.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o službách č. 140120  
CS Consulting Internacional, s.r.o.
Stiahnuť
7.2.2020 Zmluva o poskytovaní technickej služby   Rastislav Papay Stiahnuť
7.2.2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020   Datalan a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Zmluva  o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Dohoda o vykurovaní   Základná škola v Námestove Stiahnuť
14.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 29904,10 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
25.2.2020 NZ NZSK 2020/018/21779   XEROX LIMITED Stiahnuť
25.2.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   Triomat s.r.o. Stiahnuť
25.2.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   BRIFER s.r..o. Stiahnuť
25.2.2020 NZ 20/2020   Dávid Vorčák Stiahnuť
27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (zariadenie pre seniorov) 320 112 € MPSVaR SR Stiahnuť
27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (nocľaháreň) 17 280 € MPSVaR SR Stiahnuť
3.3.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   Obec Bobrov Stiahnuť
4.3.2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1/2020   V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
5.3.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
6.3.2020 Zmluva o dielo 1/NO/2020 35 123,88 € STAVOTECH SK s.r.o. Stiahnuť
10.3.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku 1000 € Tanečno o.z. Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Vedelín  Romaňák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jozef Šipoš Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ivana Takáčová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ján  Lupták Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Petronela Tomaštíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Richard Benček Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marcela Marušťáková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Alena Hvoľková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marta Klocháňová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   MUDr. Juraj Stolár Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Anton Pisarčík Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Mariana Maruniaková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Petra Muroňová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Mário Masničák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Pavol Hudec Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Agneša Pisarčíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Janka Bandíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
12.3.2020 Dodatok 1/2020   Spišská katolícka charita Stiahnuť
18.3.2020 Zmluva č. 520 045 o poskytnutí dotácie 5 000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
26.3.2020 Dodatok č.13 k zmluve o výpožičke č 07-2008   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 14409/2019 5 000 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.3.2020 Zmluva o poskytovaní služieb  CO   Viera Florková FP PROLECT Stiahnuť
         
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy