Oficiálna stránka mesta

2020

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
         
3.1.2020     Kúpna zmluva č.164                                   Stiahnuť
7.1.2020 Kúpna zmluva      Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Lokca Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Hruštín Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela   PhDr. Anna Lajmonová Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o vytvorení a použití diela   Anton Lajmon Stiahnuť
9.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Spišská katolícka charita Stiahnuť
10.1.2020 NZ Taxi     Stiahnuť
14.1.2020 Zmluva o budúcej príprave NZ č.1/2020   V.I.A.C.-Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
14.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Rabčice Stiahnuť
20.1.2020 Zmluva o službách 140120   CS Consulting Internacional, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - IKT 36 630,00 € Dávid Vorčák Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - nábytok 23 671,20 € Interiéry Riljak, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - polytechnické vybavenie 14 376,00 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
21.1.2020 Vybavenie odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slnečná - učebné pomôcky 50 656,80 € Škola.sk, s.r.o. Stiahnuť
22.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Klin Stiahnuť
27.1.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby InBiz-hlavná zmluva   Všeobecná úverová banka a.s. Stiahnuť
30.1.2020 NZ Taxi     Stiahnuť
4.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí podpory   Slovenská agentúra životného prostredia Stiahnuť
4.2.2020 Dodatok č.1 k Zmluve o službách č. 140120  
CS Consulting Internacional, s.r.o.
Stiahnuť
7.2.2020 Zmluva o poskytovaní technickej služby   Rastislav Papay Stiahnuť
7.2.2020 Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2020   Datalan a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Zmluva  o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
13.2.2020 Dohoda o vykurovaní   Základná škola v Námestove Stiahnuť
14.2.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 29904,10 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
25.2.2020 NZ NZSK 2020/018/21779   XEROX LIMITED Stiahnuť
25.2.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   Triomat s.r.o. Stiahnuť
25.2.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   BRIFER s.r..o. Stiahnuť
25.2.2020 NZ 20/2020   Dávid Vorčák Stiahnuť
27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (zariadenie pre seniorov) 320 112 € MPSVaR SR Stiahnuť
27.2.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku (nocľaháreň) 17 280 € MPSVaR SR Stiahnuť
3.3.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku   Obec Bobrov Stiahnuť
4.3.2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru 1/2020   V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže Stiahnuť
5.3.2020 Zmluva o grantovom účte   Prima banka Slovensko a.s. Stiahnuť
6.3.2020 Zmluva o dielo 1/NO/2020 35 123,88 € STAVOTECH SK s.r.o. Stiahnuť
10.3.2020 Zmluva o poskytnutí príspevku 1000 € Tanečno o.z. Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jaroslav Ferner Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Vedelín  Romaňák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jozef Šipoš Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ivana Takáčová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Michaela Trnková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Monika Pajtová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Gabriela Nogová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ján  Lupták Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Petronela Tomaštíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Richard Benček Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marián Veselovský Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marcela Marušťáková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Alena Hvoľková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Marta Klocháňová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   MUDr. Juraj Stolár Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Anton Pisarčík Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Mariana Maruniaková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Petra Muroňová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Mário Masničák Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jiřina Vašinová Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Pavol Hudec Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Dušan Brontvaj Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Agneša Pisarčíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Janka Bandíková Stiahnuť
11.3.2020 Zmluva o nájme bytu   Milan Melicherčík Stiahnuť
12.3.2020 Dodatok 1/2020   Spišská katolícka charita Stiahnuť
18.3.2020 Zmluva č. 520 045 o poskytnutí dotácie 5 000 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
26.3.2020 Dodatok č.13 k zmluve o výpožičke č 07-2008   Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.3.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 14409/2019 5 000 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
30.3.2020 Zmluva o poskytovaní služieb  CO   Viera Florková FP PROLECT Stiahnuť
21.4.2020 ZoD 1/2020 20739,12 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
23.4.2020 Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok   DOPSTAV- obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Stiahnuť
30.4.2020 NZ 004-2020 8630 € Slovenská republika - MV SR Stiahnuť
30.4.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 25000 € MŠK Námestovo Stiahnuť
5.5.2020 Kúpna zmluva   PYROKOMPLEX s.r.o. Stiahnuť
11.5.2020 Súhrnný návrh poistnej zmluvy   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Stiahnuť
12.5.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 6000 € TJ Oravan Stiahnuť
21.5.2020 Kúpna zmluva 1 € Žilinský samosprávny kraj Stiahnuť
25.5.2020 Zmluva o dielo 02/05/2020 17243,45 € Stanislav Žibek - stavebná firma Stiahnuť
26.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie   Obec Klin Stiahnuť
27.5.2020 Kúpna zmluva č. 001/2020 4896 € VJ control, s.r.o. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
27.5.2020 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telecom, a.s. Stiahnuť
29.5.2020 Zmluva o prevode správy majetku mesta    Technické služby Námestovo Stiahnuť
5.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 1000 € Kult. 1629, o.z. Stiahnuť
15.6.2020 Dodatok č.1 k ZoD č. S1/2020 23827,24 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
17.6.2020 KZ 002/2020 31082,40 € VJ control, s.r.o. Stiahnuť
19.6.2020 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   DSI DATA a.s. Stiahnuť
22.6.2020 Zmluva č.3 o poskytnutí finančného príspevku 150 € Obec Zubrohlava Stiahnuť
22.6.2020 Kúpna zmluva 012/2020 19752 € Intersystem EU s.r.o. Stiahnuť
22.6.2020 Kúpna zmluva 008/2020 50000 € Azem Luši Stiahnuť
26.6.2020 Zmluva o nakladaní s odpadmi   Združenie Biela Orava Stiahnuť
26.6.2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku   Obec Breza Stiahnuť
29.6.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie 120 € Obec Oravská Polhora Stiahnuť
2.7.2020 Zmluva o postúpení práv - Námestovo - Vojenské   Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Stiahnuť
3.7.2020 Zmluva o službách č. 300620 2 000 € CS Consulting Internacional, s.r.o. Stiahnuť
6.7.2020 Zmluva o dielo č. S2/2020 103 118,34 € STAVINEK s.r.o. Stiahnuť
         
         

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy