Oficiálna stránka mesta

Zmluvy

Dátum Názov Cena Dodávateľ Príloha
01.01.2016 NZ na užívanie bytu     Stiahnuť
01.01.2016 NZ na užívanie bytu     Stiahnuť
01.01.2016 Dohoda o zneškodnení odpadov   Technické služby Stiahnuť
11.01.2016 Dodatok č.1   Úrad vlády Slovenskej republiky Stiahnuť
20.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Hruštín Stiahnuť
26.01.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Zubrohlava Stiahnuť
04.02.2016 Zmluva o dielo 80039,92 € ŠPORTFINAL, s.r.o. Stiahnuť
08.02.2016 Dodatok č. 2 k zmluve č. 65     Stiahnuť
12.02.2016 Zmluva o poskytovaní verejných služieb   O2 Slovakia, s.r.o. Stiahnuť
14.02.2016 Zmluva o poskytnutí príspevku 255360,00 € Ministerstvo PSVaR SR Stiahnuť
01.03.2016 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo   Lightech, s.r.o. Stiahnuť
01.03.2016 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo   Národná energetická spoločnosť, a.s. Stiahnuť
02.03.2016 Zmluva o dielo   PhDr. Anna lajmonová Stiahnuť
02.03.2016 Zmluva o dielo   Anton Lajmon Stiahnuť
02.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 3000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Stiahnuť
14.03.2016 Zmluva o dielo   Marián Kasan Orava Agency Stiahnuť
14.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 15000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
23.03.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 1000,00 € K F Projekt Stiahnuť
01.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 6000,00 € TJ Oravan Stiahnuť
01.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 400,00 € IMA Stiahnuť
01.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 300,00 € Námestovský klub slovenských turistov Stiahnuť
01.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 € Spojme sa pre Oravu Stiahnuť
05.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie  1000,00 € Rodičovské združenie Brehy, o.z. Stiahnuť
12.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 2500,00 € Rodinné centrum Drobček Stiahnuť
12.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 400,00 € Klub Muškárov Biela Orava Stiahnuť
20.04.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
21.04.2016 Zmluva o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu   ENVI - PAK, a.s. Stiahnuť
21.04.2016 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy   Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
28.04.2016 Zmluva o spolupráci   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
29.04.2016 NZ 1-2016-1 500,00 € Marián Kasan Orava Agency Stiahnuť
17.05.2016 Zmluva o aktualizácii programov 114,00 € Topset Solutions, s.r.o. Stiahnuť
23.05.2016 Kúpna zmluva č. 155 2     Stiahnuť
09.06.2016 NZ 3-2016-1 100,00 € BHS Group, s.r.o. Stiahnuť
13.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
13.06.2016 NZ 2-2016-1 700,00 € PneuBest, s.r.o. Stiahnuť
15.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov Stiahnuť
15.06.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Klin Stiahnuť
17.06.2016 Zmluva o odbere odpadu   Technické služby Stiahnuť
22.06.2016 Zmluva o správe a prenájme zberného dvora   Technické služby Stiahnuť
29.06.2016 Dodatok č,9 k zmluve o výpožičke 7/2008 724,37 € Ministerstvo vnútra SR Stiahnuť
29.06.2016 Kúpna zmluva   Meško Dezider Stiahnuť
01.07.2016 Zmluva o bežnom účte   Prima banka Slovensko, a.s. Stiahnuť
11.07.2016 Z o nájme bytu   Helena Kubicová Stiahnuť
11.07.2016 Kúpna zmluva 163 2     Stiahnuť
12.07.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.4/2016-1   SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Stiahnuť
19.07. 2016 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 594960,10 € Ministerstvo hospodárstva SR Stiahnuť
19.07.2016 Zmluvy o nájme bytu     Stiahnuť
22.07.2016 Zmluva o dielo 19/2016 13140,00 € Ing. Milan ŠUSTEK - I.G Prieskum Stiahnuť
25.07.2016 Zmluva o nájme bytu   Ivan Takáčová Stiahnuť
25.07.2016 Zmluva o nájme bytu   Marta Klocháňová Stiahnuť
25.07.2016 Zmluva o dielo 07/2016 80777,12 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
25.07.2016 Zmluva o dielo 08/2016 16382,02 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
28.07.2016 Rámcová zmluva o inzercii 406,69 € region PRESS, s.r.o. Stiahnuť
04.08.2016 Zmluva o nájme bytu   Ivan Nodžák Stiahnuť
04.08.2016 NZ 6-2016 - 1 250,00 € Mgr. Monika Ferletiaková - Márius Stiahnuť
11.08.2016 Zmluva o dielo 09/2016 71996,54€ Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
16.08.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 7000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
22.08.2016 Zmluva_o_prevode_spravy_majetku   Technické služby Námestovo Stiahnuť
22.08.2016 Kúpna zmluva 062016245 2350,00 € Vladimír Mušák Stiahnuť
22.08.2016 Z o nájme bytu   Mário Masničák Stiahnuť
25.08.2016 Zmluva o obchodnej spolupráci 3000,00 € Pro Investmen Auction, s.r.o. Stiahnuť
09.09.2016 NZ 7-2016-1   BHS Group, s.r.o. Stiahnuť
12.09.2016 Dodatok č. 1 k zmluve 156 2     Stiahnuť
12.09.2016 Dodatok č. 1 k zmluve 221067/2015   Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
12.09.2016 Zmluva o postúpení investičných práva povinností   OVS, a.s. Stiahnuť
19.09.2016 NZ na užívanie bytu   Renáta Hajdučíková Stiahnuť
19.09.2016 NZ 8-2016 - 1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
30.09.2016 NZ na užívanie bytu   Ivan Brňák Stiahnuť
03.10.2016 NZ na užívanie bytu   Jozef Durdík Stiahnuť
06.10.2016 NZ na užívanie bytu   Richard Beček Stiahnuť
07.10.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Vasiľov Stiahnuť
10.10.2016 NZ 9-2016 - 1 24,48 €  Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
17.10.2016 Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IS DCOM   DEUS Stiahnuť
17.10.2016 Dodatok č. 1 k Z 155 - 2     Stiahnuť
17.10.2016 NZ na užívanie bytu   Peter Vašina Stiahnuť
25.10.2016 ZoD WORKOUT - nábrežie 10372,20 € Orspol, s.r.o. Stiahnuť
01.11.2016 ZoD Poľanová 22427,26 € Cestné stavby Liptovský Mikuláš, s.r.o. Stiahnuť
02.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 200,00 € SZŤP ZO Námestovo Stiahnuť
02.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie  6000,00 € TJ ORAVAN Stiahnuť
07.11.2016 NZ na užívanie bytu   Viera Brňáková Stiahnuť
07.11.2016 NZ 10-2016-1 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
10.11.2016 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie   Obec Bobrov Stiahnuť
10.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Ťapešovo Stiahnuť
10.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Hruštín Stiahnuť
10.11.2016 Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie   Obec Hruštín Stiahnuť
14.11.2016 ZoD Rekonštrukcia sociálnych zariadení AB MsÚ Námestovo 79483,43 € Stavebný podnik, s.r.o. Stiahnuť
25.11.2016 NZ na užívanie bytu   Anton Pisarčík Stiahnuť
25.11.2016 Zmluva o dielo 141593,54 € SOAR, s.r.o. Stiahnuť
25.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Or. Jasenica Stiahnuť
29.11.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 10000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
01.12.2016 Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku 16381,98 € ZUŠ Ignáca Kolčáka Stiahnuť
02.12.2016 Zmluva o dielo   OPŽP SK, s.r.o. Stiahnuť
05.12.2016 Dodatok č.2 433/2016-2050-2200   MH SR Stiahnuť
06.12.2016 Zmluva o prevode hnuteľného majetku   Technické služby mesta Námestovo Stiahnuť
09.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lomná Stiahnuť
09.12.2016 Darovacia zmuva   Milan Delinčák - BUKOV Stiahnuť
12.12.2016 NZ 11-2016 24,48 € Mgr. Alena Hrašková Stiahnuť
12.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie 4000,00 € MŠK Námestovo Stiahnuť
19.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Zubrohlava Stiahnuť
19.12.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie   Obec Lokca Stiahnuť
27.12.2016 KZ 122016245 32032,00 € Ing. Silvia Kubániová Stiahnuť
29.12.2016 Z o poskytovaní technickej služby   Pavol Líška EVAS Stiahnuť
29.12.2016 KZ č. 132016245 2492,00 € Libesso, s.r.o. Stiahnuť
29.12.2016 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny   Energy Europe SE Stiahnuť
31.12.2016 NZ na užívanie bytu     Stiahnuť
31.12.2016 NZ na užívanie bytu     Stiahnuť
31.12.2016 NZ na užívanie bytu     Stiahnuť
Taxi
Taxi 1-10 2016 Stiahnuť
Taxi 11-12 2016 Stiahnuť
Taxi 13-31 2016 Stiahnuť

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy