Oficiálna stránka mesta

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon“) sú verejní funkcionári (čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu vždy do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) – f) ústavného zákona.

Vzor tlačiva - Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára

Inštrukcie pre vyplnenie tlačiva

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva v Námestove za rok 2022

Ing. Eduard Dunčič
Mgr. Mária Červeňová 
Marián Grigeľ
Ing. Marián Iliev
Mgr. Ľubomír Jaššo, MBA 
Ing. arch. Lukáš Kubík
Ing. Peter Panek
JUDr. Adriana Paneková
Jozef Pisarčík
Ing. Andrej Stašiniak
Mgr. Mária Vojtaššáková, Dis. art.
MUDr. Rastislav Zanovit

 

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva v Námestove za rok 2021

Ing. Eduard Dunčič
Ing. Jaroslav Genšor
Marián Grigeľ
Ing. Matej Hajdučík
Ing. arch. Danica Hollá
PaedDr. Tomáš Kucharík
Ing. Peter Kolada
Ing. Juraj Kurtulík
MUDr. Silvia Loneková
Ing. Róbert Sládek
Ing. Štefan Uhliarik
MUDr. Rastislav Zanovit

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva v Námestove za rok 2020

1.  Ing. Eduard Dunčič
2.  Ing. Jaroslav Genšor
3.  Marián Grigeľ
4.  Ing. Matej Hajdučík
5.  Ing. arch. Danica Hollá
6.  PaedDr. Tomáš Kucharík
7.  Ing. Peter Kolada
8.  Ing. Juraj Kurtulík
9.  MUDr. Silvia Loneková
10. Ing. Róbert Sládek
11. Ing. Štefan Uhliarik
12. MUDr. Rastislav Zanovit

Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov poslancov Mestského zastupiteľstva v Námestove za rok 2019

1.  Ing. Eduard Dunčič
2.  Ing. Jaroslav Genšor
3.  Marián Grigeľ
4.  Ing. Matej Hajdučík
5.  Ing. arch. Danica Hollá
6.  PaedDr. Tomáš Kucharík
7.  Ing. Peter Kolada
8.  Ing. Juraj Kurtulík
9.  MUDr. Silvia Loneková
10. Ing. Róbert Sládek
11. Ing. Štefan Uhliarik
12. MUDr. Rastislav Zanovit

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy