Oficiálna stránka mesta

Nadstavba MŠ č. X. ul. Veterná – Námestovo“

20.12.2023

Názov projektu:  Nadstavba MŠ č.X. ul. Veterná – Námestovo

 

Kód projektu: 302021BQC8

 

Predmetom projektu je nadstavba materskej školy v  meste Námestovo. Objekt nadstavby  je navrhnutý za účelom rozšírenia kapacity existujúcej materskej školy s dôrazom na využitie prvkov inkluzívneho vzdelávania a zabezpečenia  bezbariérového prístupu. Objekt je umiestnený na parcele registra „C“ č. 1746/2, k. ú.  mesta Námestovo.

 

Cieľom realizovaného  projektu  je   sprístupnenie služieb infraštruktúry MŠ s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky v meste Námestovo, čím sa zabezpečí  ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Realizáciou aktivít projektu sa zvýši kapacita miest MŠ o 20 detí.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy