Oficiálna stránka mesta

Nájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 24.2.2015

24.02.2015

Ďalšie

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 7.4.2020

  07.04.2020

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 27.1.2020

  27.01.2020

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 31.05. 2019

  31.05.2019

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 7.11. 2018

  07.11.2018

 • Zverejnenie zámeru nakladania s majetkom mesta z dôvodu osobitného zreteľa 31.5 2018

  31.05.2018

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy