Oficiálna stránka mesta

Iné úradné oznamy

IROP - Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo Námestovo

31.01.2023

Hlavným cieľom projektu s názvom „Regenerácia vnútroblokov sídlisk v meste Námestovo“ je: zlepšenie environmentálnych aspektov sídlisk Brehy a Stred v meste Námestovo“.

Daný cieľ bude dosiahnutý prostredníctvom 1 hlavnej aktivity: regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Realizáciou danej aktivity dôjde k premene vnútroblokov sídlisk Stred a Brehy na polyfunkčné, estetické a dlhodobo využívané areály. Zveľadí sa spoločný priestor a herné aktivity vybudovaním/zregenerovaním priestoru pre hry detí všetkých vekových kategórií, ako aj doplnenie prvkov pre ostatné vekové kategórie tak, aby v exteriéri spĺňali súčasné bezpečnostné štandardy, v zmysle platných legislatívnych predpisov a noriem. Zabezpečí sa výsadba zelene s uplatnením ekologických princípov. Podporí sa ochrana zelene a prepojenie mestského života a prírodných prvkov na parcele C: 422/1, 422/21 (Sídlisko Stred) a 1747/2 (Sídlisko Brehy).

Plánovaný harmonogram realizácie aktivít projektu je: 05/2021 – 4/2023.

Ďalšie

 • Verejná vyhláška

  30.11.2023

 • Pracovné stretnutia predstavenstva JPÚ Brehy

  28.11.2023

 • Oznámenie o uložení zásielky

  27.11.2023

 • Oznámenie o uložení zásielky

  24.11.2023

 • Verejná vyhláška

  23.11.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy