Oficiálna stránka mesta

Bytový podnik Námestovo, s.r.o.

Spoločnosť: Bytový podnik Námestovo, s.r.o., Bernolákova 390/14, 029 01 Námestovo

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina
                  Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3523/L

Hlavná činnosť: - Výroba, rozvod, predaj tepla a teplej úžitkovej vody,
                       - Vedenie účtovníctva,
                       - Ekonomické a účtovné poradentvo,
                       - Obchodná činnosť v rámci voľných činností.

Ďalšie činnosti: - Opravy v bytoch a bytových domoch (okrem elektro),
                       - Sanitárne opravy,
                       - Prepchávanie kanalizačných potrubí.

Štatutárny orgán: Milan Šurin – konateľ

Kontakt: konateľ:     043/552 2216
správa bytov:          043/552 2216, 0915 973441
ekonomický úsek:    043/552 2525,
nahlasovanie opráv: 043/552 2216, 0905 718658

e-mail: bpno@stonline.sk

Zmluva o termínovanom vklade

 

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2021

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2020

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2019

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2019

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2018

Vyhodnotenie štandardov kvality za rok 2017

Súťaž: Modernizácia rozvodov tepla sídliska Brehy

Zmluva o dielo

Súťaž: Polohopisné a výškopisné zameranie územie rozvodov tepla sídliska Brehy

Zmluva o dielo

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy