Oficiálna stránka mesta

Centrum voľného času „Maják“

Komenského 487, 029 01 Námestovo
Dátum vzniku: 1. 9. 1978
Ako právny subjekt: 1. 1. 2004
otvorené od 7. 15 – 18. 00 hod.
riaditeľ: Mgr. Alica Kršáková
mail: ctntrucv@cvcno.edu.sk
web: www.cvcno.edu.sk
tel.: 043/558 2004
mob.: 0915 837 277

CVČ je mestská rozpočtová organizácia, ktorá utvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre detí a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin. Dôraz kladie na realizáciu programov a projektov orientovaných na prevenciu a ochranu detí a mládeže pred sociálno-patologickými javmi a potláčanie ich vplyvov, nové formy spolupráce mládeže s miestnou samosprávou, informačné a poradenské služby pre deti a mládež. Organizačne zabezpečuje aj predmetové a športové súťaže Slovenskej asociácie športu na školách.

Oddelenia

 1. Kultúry a spoločenských vied
 2. Protidrogovej prevencie
 3. Prírodovedy a ekológie
 4. Všestranných pohybových aktivít a netradičných športov
 5. Techniky a technickej tvorivosti
 6. Estetiky, tvorivosti, jazykových aktivít a propagácie

Ponuky v CVČ

 • Posilňovňa
 • Stolný tenis, Stolný futbal
 • Knižnica
 • Videotéka
 • Spoločenské hry, kvízy, tvorivé dielne počas pedagogického dozoru
 • Športové aktivity: plaváreň Dolný Kubín, výučba flrolbalu, ringo, aerobic pre
 • Mladých a dospelých
 • Kultúrno-spoločenské akcie: Vystúpenie tanečnej skupiny Anonym, mažoretky, vystúpenie tanečných skupín na plesoch a iných
 • Kultúrnych podujatiach
 • Letné tábory tuzemské, zahraničné a prímestské
 • Rekreačné zariadenie: Stanica mladých turistov

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy