Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na 6.mimoriadne MsZ - 13.10.2011

12.10.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov šieste mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 13. októbra 2011 t. j. /štvrtok / o 14.50 hod.

 

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
 Námestovo 12. októbra 2011
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
šieste mimoriadne  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
13. októbra  2011 t. j. /štvrtok / o 14.50  hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
 
1)         Rozpočtové opatrenie č. 4/2011
            Spracovala: Mgr. Emília Nováková
 
 
 
 
 
 
                                               Ing. Ján K a d e r a

                                                    primátor mesta

Ďalšie

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.4.2024

  08.04.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 10.4.2024

  08.04.2024

 • OZNAM - čistenie Brehy

  08.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy