Oficiálna stránka mesta

Aktuality

JARNÝ JARMOK 2024

12.01.2024

Mestský úrad Námestovo týmto oznamuje, že jarný jarmok sa uskutoční dňa 26.04.2024. Prosíme všetkých záujemcov o predaj na jarnom jarmoku, aby poslali vlastnú žiadosť spolu s požadovanými podkladmi ( rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, živnostenský resp. obchodný register, čestné vyhlásenia...) na e-mailovú adresu: martin.panek@namestovo.sk najneskôr do 29.02.2024. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudeme akceptovať.

 

Mestský úrad Námestovo bude v priebehu mesiaca marec 2024 žiadosti vyhodnocovať a vyberie záujemcov o predaj na jarnom jarmoku tak, aby bol zabezpečený čo najpestrejší sortiment.

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

 • Výberové konanie na pozíciu manažér Komunitného centra v Námestove

  28.05.2024

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy