Oficiálna stránka mesta

Novinky

 • Čo je skauting? Skauting je výchovná organizácia, ktorej úlohou je vychovať dobrého a čestného človeka, ktorý vie pomôcť druhému, vie sa obetovať pre druhého ... .

  04.03.2013
 • Korčuľovanie v hale Altis na Oravskej priehrade bude možné aj počas jarných prázdnin

  20.02.2013
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 25. február 2013 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  20.02.2013
 • Výročná konferencia Slovenského zväzu včelárov

  15.02.2013
 • Parkovacie karty na rok 2013 sú v platnosti

  06.02.2013
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 4. február 2013 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  30.01.2013
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 9. január 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  28.12.2012
 • Mesto Námestovo, zastúpene primátorom mesta Ing. Kaderom Jánom, oznamuje občanom, dotknutým právnickým a fyzickým osobám, že predlžuje lehotu možnosti podávania pripomienok a podnetov ku konceptu “Územný plán mesta Námestovo“ do 15.1.2013.

  11.12.2012
 • 06.12.2012
 • RIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 11. december 2012 t. j. /utorok / o 15 00 hod.

  06.12.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 26. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

  23.11.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 5. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  29.10.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ôsme mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 8. október 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  05.10.2012

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy