Oficiálna stránka mesta

Novinky

 • Mesto Námestovo, zastúpene primátorom mesta Ing. Kaderom Jánom, oznamuje občanom, dotknutým právnickým a fyzickým osobám, že predlžuje lehotu možnosti podávania pripomienok a podnetov ku konceptu “Územný plán mesta Námestovo“ do 15.1.2013.

  11.12.2012
 • 06.12.2012
 • RIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 11. december 2012 t. j. /utorok / o 15 00 hod.

  06.12.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov desiate mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 26. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

  23.11.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 5. november 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  29.10.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ôsme mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 8. október 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  05.10.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov siedme zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 1. október 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod , v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  25.09.2012
 • 28.08.2012
 • OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE V súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, v územnom obvode okresu Námestovo od 15,00 hod dňa 20.08.2012 – do odvolania

  20.08.2012
 • Technické služby Mesta Námestova oznamujú občanom bývajúcim na sídlisku Brehy, že dňa 4. augusta t. j. v sobotu v čase od deviatej hodiny bude prebiehať čistenie komunikácií komunálnou technikou okolo bytoviek. Žiadame vlastníkov motorových vozidiel o ich odtiahnutie, aby umožnili vyčistenie komunikácií.

  02.08.2012
 • Mesto Námestovo ponúka na prenájom nebytové priestory

  25.07.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov šieste mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 23. júla 2012 t. j. /pondelok / o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  20.07.2012
 • Dňa 24.6.2012 sa na ihrisku MŠK Námestovo uskutočnil futbalový zápas internacionálov.

  06.07.2012

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy