Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Predaj pozemku

08.02.2012

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže Pozemok, parcela KN C č. 310 o výmere 1219 m2, nachádzajúci sa v širšom centre mesta.

Mesto Námestovo ponúka na odpredaj formou verejnej obchodnej súťaže

 
Pozemok, parcela KN C č. 310 o výmere 1219 m2, nachádzajúci sa v širšom centre mesta.
Odpredaj pozemku prebehne formou zmluvy o budúcej zmluve s uhradením zálohy v predpokladanej výške kúpnej ceny pri podpise zmluvy o budúcej zmluve a odpredajom pozemku až po skolaudovaní stavby.
Termín predkladania ponúk: v obálkach s označením „Súťaž na kúpu pozemku“ do 12,00 hod. 15. 2. 2012. Ponuka musí obsahovať ponúkanú cenu a tiež investičný zámer. Vítaná je aj štúdia budúcej stavby.
Vyhodnotenie ponúk: do 27. 2. 2012.
Viazanosť ponuky: do 28. 2. 2013 musí byť vydané stavebné povolenie, inak sa od zmluvy odstupuje.
Kritérium pre výber: v prvom rade cena pozemku, v druhom rade atraktívnosť investičného zámeru.
Minimálna cena pozemku je vo výške 75,- €/m2.
Upozornenie: mesto upozorňuje, že pozemkom vedú inžinierske siete.
Mesto si vyhradzuje právo žiadny návrh neprijať alebo zrušiť súťaž bez uvedenia dôvodu.

Ďalšie

 • Prerušenie distribúcie elektriny 23. a 24.9.2021

  22.09.2021

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.9.2021 v Námestove - online

  22.09.2021

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 22.9.2021 - pozvánka

  17.09.2021

 • OZNÁMENIE dotácie

  16.09.2021

 • Oznamy

  16.09.2021

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy