Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

06.03.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 12. marca 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


Námestovo 3. marca 2014

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


12. marca 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení.
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2. Zmena č. 2 Prílohy č. 1 k VZN Mesta Námestova č. 4/2009 Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Námestovo
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského úradu
3. Rozpočet Mesta Námestovo na roky 2014 – 2016
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
4. Programový rozpočet Mesta Námestovo na rok 2014
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
5. Rozpočty mestských príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2014
Predkladajú: riaditelia príspevkových a rozpočtových organizácií
6. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
7. Interpelácie
8. Rôzne

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.7.2024

  22.07.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy