Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

13.09.2011

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 19. september 2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 8. septembra  2011
zvoláva 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
piate  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
19. september   2011 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1) Informácie o činnosti MsÚ a Kontrola plnenia uznesení
            Predkladajú: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
                                  Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór
2) Schválenie Zadania Územného plánu Mesta Námestova
            Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
3) Schválenie investičnej akcie technických služieb – „Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v Námestove“ (kompostovisko)
            Predkladá: Jozef Pindiak – riaditeľ TS
4) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Námestova č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach – Doplnok – Zmena č. 3
            Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského úradu
5) Pozemok na IBV Zubrohlava – vyhodnotenie verejnej súťaže
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
6) Pozemok pod Aquapark Nábrežie - vyhodnotenie verejnej súťaže
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
7) Pozemok pod garážový dom na Brehoch -  vyhodnotenie verejnej súťaže
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
8)Rozpočtové opatrenie č. 3/2011
Predkladá: Mgr. Emília Nováková – ved. finančného oddelenia
9) Menovanie riaditeľa Technických služieb Mesta Námestova
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor
10) Prevody majetku
            Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
11) Interpelácie
            Predkladajú: poslanci MsZ
 
 
 
 
 Ing. Ján K a d e r a
 primátor mesta

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy