Oficiálna stránka mesta

Novinky

 • S letom sa blížia viaceré hudobné podujatia a festivaly. Obec Zakamenné pozýva všetkých priaznivcov kvalitnej hudby na Jánsky open air festival, ktorý sa uskutoční 23. júna 2012 na amfiteátri v Zakamennom.

  21.06.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov piate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 13. jún 2012 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  08.06.2012
 • Počas celého týždňa Bambiriády od 14. – 20.5. 2012 ovládla Námestovo výnimočná atmosféra. Prebiehali dni otvorených dverí, tvorivé dielne, besedy a každá organizácia finišovala so svojím programom, prezentáciou, prípravou súťažných a zábavných hier.

  25.05.2012
 • OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE V súlade s § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU, v územnom obvode okresu Námestovo od 30.4.2012 – do odvolania

  02.05.2012
 • V Námestove čoskoro pribudne nové detské zábavné centrum Kinderland

  26.04.2012
 • Mesto Trstená ponúka možnosť verejného korčuľovania túto sobotu tj. 28.4.2012 v čase od 16.30 do 18.00 hod. za cenu 2€ na osobu.

  25.04.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 30. apríl 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

  20.04.2012
 • Veľkoobjemové kontajnery budú po meste rozmiestnené už od 30. 3. 2012 t. j. od piatku tento týždeň na obdobie jedného mesiaca.

  28.03.2012
 • Mestský úrad a Technické služby Námestovo žiadajú občanov mesta o pomoc pri čistení mesta a to hlavne odsunom svojich vozidiel z miestnych komunikácií, aby mohli čistiace vozidlá technických služieb prechádzať všetkými ulicami.

  23.03.2012
 • Korčuľovanie v novej hale Altis na Oravskej priehrade bude možné túto sobotu v čase od 1445 do 1615 hod.

  22.03.2012
 • http://www.tvoravia.sk/clanok/sk/Druhe-zasadnutie-Mestskeho-zastupitelstva-v-Namestove

  05.03.2012
 • PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 27. február 2012 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.

  21.02.2012

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy