Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

21.10.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov jedenáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 24. október 2013 t. j. /štvrtok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 21. septembra 2013
zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
jedenáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


24. október 2013 t. j. /štvrtok / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Určenie poslancov MsZ na overenie petície občanov proti prevádzkovaniu hazardných hier na území Mesta Námestovo
Predkladá: primátor mesta – Ing. Ján Kadera

 

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta
 

Ďalšie

 • PROTEST - NEBERTE ĽUĎOM NEMOCNICE!

  19.10.2021

 • Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jeseň 2021

  18.10.2021

 • Pozvánka na siedme zasadnutie komisie pre legislatívu a dražbu, verejný poriadok a ochranu prostredia mesta

  18.10.2021

 • Zber nebezpečného odpadu z domácností jeseň 2021

  18.10.2021

 • Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2021 v Žilinskom kraji

  14.10.2021

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy