Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

16.12.2010

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 20. decembra 2010 t. j. /pondelok / o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 PRIMÁTOR MESTA    NÁMESTOVA
 Námestovo 14. december 2010
 
 
 
zvoláva 
 
 
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
ustanovujúce   zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň
 
20. decembra 2010  t. j. /pondelok / o 15.00  hod.
 
v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným   programom:
 
1)         Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
            Predkladá: predseda mestskej volebnej komisie
2)         Zloženie sľubu primátora mesta
3)         Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
4)         Príhovor primátora mesta
5)         Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
6)         Schválenie sobášiacich
7)         Schválenie platu primátora mesta
8)         Diskusia
           
           
 
 
 Ing. Ján K a d e r a
  primátor mesta
 
 

Ďalšie

 • LINKY POMOCI

  08.04.2020

 • Doprava počas veľkonočných sviatkov

  08.04.2020

 • Testovania školskej spôsobilosti

  08.04.2020

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

  07.04.2020 PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 22. apríla 2020 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 • Mestský úrad zatvorený

  07.04.2020

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo

E-mail:
sekretariat@namestovo.sk

Telefón: 043 5504711

© 2008 - 2020 Námestovo.sk

Rýchle odkazy