Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

29.07.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 31. júla 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
 


zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

31. júla 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Návrh – Doplnok č. 1 VZN Mesta Námestova č. 1/2011 o sociálnych službách a výške úhrady za poskytované služby.
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho

 

 

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

Ďalšie

 • Prerušenie distribúcie elektriny 23. a 24.9.2021

  22.09.2021

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.9.2021 v Námestove - online

  22.09.2021

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 22.9.2021 - pozvánka

  17.09.2021

 • OZNÁMENIE dotácie

  16.09.2021

 • Oznamy

  16.09.2021

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2021 Námestovo.sk

Rýchle odkazy