Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

25.09.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 1. októbra 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 24. septembra 2014

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
šieste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


1. októbra 2014 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Kontrola plnenia uznesení.
Predkladá: Ing. Martin Slovík – hlavný kontrolór

2. Plnenie rozpočtu mesta za 1. polrok 2014, monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta k 30. 6. 2014.
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia

3. Rozpočtové opatrenie č. 2/2014.
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – vedúca fin. oddelenia

4. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta.
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ

5. Rôzne

6. Interpelácie

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta
 

Ďalšie

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.4.2024 v Námestove - online

  22.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy