Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

08.11.2013

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov dvanáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 13. november 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 8. novembra 2013
zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
dvanáste zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


13. november 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Námestovo č. 5/2013 o zákaze prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Námestovo
Predkladá: primátor mesta – Ing. Ján Kadera

2. Zmena - doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestova č. 4/2004 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev
Predkladá: primátor mesta – Ing. Ján Kadera

 

 

 

 


Ing. Ján K a d e r a

primátor mesta
 

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 25.9.2023 v Námestove - online

  25.09.2023

 • Oznam - zberný dvor

  21.09.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 25.9.2023 - pozvánka

  18.09.2023

 • Deň otvorených dverí v CSS Námestovo

  18.09.2023

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19. 9. 2023

  18.09.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy