Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

17.02.2017

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 22. februára 2017 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

 Námestovo 16. februára 2017

zvoláva

 

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

 

 

22. februára 2017  t. j. /streda / o 15 00 hod.

 

v zasadačke Mestského úradu v Námestove  s navrhovaným   programom:

 

1.         Kontrola plnenia uznesení

Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór

2.         Rozpočtové opatrenie č. 1/2017

            Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia

3.         Príloha k VZN č. 4/2009

            Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. odd. školstva

4.         Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta

Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho

5.         Rozvoj bytovej výstavby v meste

            Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor

6.         Interpelácie

7.         Rôzne

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Ján  K a d e r a

                                                                                                             primátor mesta          

 

 

Ďalšie

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 4.12.2023 - pozvánka

  24.11.2023

 • Výzva na predloženie návrhov na ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť 2023 v Žilinskom kraji.

  02.11.2023

 • Oznam - zberný dvor

  31.10.2023

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 23.10.2023 v Námestove - online

  23.10.2023

 • Zber nebezpečného odpadu od občanov_jeseň 2023

  20.10.2023

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy