Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

04.03.2016

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 09. marca 2016 t. j. /streda / o 15 00 hod.

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 02. marec 2016

zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
prvé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove
na deň 09. marca 2016 t. j. /streda / o 15 00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór
2. Rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
3. Zmena č. 2 VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
5. Príprava územia a stavebných pozemkov pre IBV pri obci Zubrohlava
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
6. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho
7. Interpelácie
8. Rôzne

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta


 

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy