Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

12.06.2015

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 17. júna 2015 t. j. /streda / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA
Námestovo 10. jún 2015
zvoláva

podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


17. júna 2015 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Kontrola plnenia uznesení a Plán kontrolnej činnosti na II. pol rok 2015
Predkladá: Ing. Karol Gandel – hlavný kontrolór
2. Záverečný účet mesta za rok 2014
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
3. Hospodárenie mestských príspevkových organizácií za rok 2014 – TS, DKN, CSS
Predkladajú: riaditelia príspevkových organizácií
4. Konsolidovaná výročná správa
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Predkladá: Mgr. Katarína Rusinová – ved. fin. oddelenia
6. Zmena č. 6 VZN č. 3/2008 o výške príspevkov v základných školách a školských zariadeniach
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského odd.
7. Doplnok č. 1 VZN č. 3/2014 o miestnych daniach
Predkladá: JUDr. Mária Vranová – ved. odd. správneho
8. Delegovanie zástupcov Mesta Námestovo do rád škôl a školských zariadení na území mesta
Predkladá: Mgr. Ivan Veljačik – ved. školského odd.
9. Prevody, nájmy a výpožičky majetku mesta
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby
10. Protest prokurátora
Predkladá: Ing. Milan Rentka – prednosta MsÚ
11. Interpelácie
12. Rôzne

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta
 

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy