Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

28.05.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA na základe žiadosti siedmych poslancov MsZ zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 02. júna 2014 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 

 

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 27. mája 2014


na základe žiadosti siedmych poslancov MsZ
zvoláva
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


02. júna 2014 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Na základe podnetu občanov prerokovanie schválených kapitálových výdavkov – rekonštrukcie ulíc
Predkladajú: poslanci MsZ
2. Ostatné kapitálové výdavky
Predkladajú: poslanci MsZ
3. Vstup Mesta Námestovo do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
4. Interpelácie
5. Rôzne

 

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

 

Ďalšie

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy