Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

28.05.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA na základe žiadosti siedmych poslancov MsZ zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 02. júna 2014 t. j. /pondelok / o 15 00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

 

 

 

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 27. mája 2014


na základe žiadosti siedmych poslancov MsZ
zvoláva
podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


02. júna 2014 t. j. /pondelok / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:
1. Na základe podnetu občanov prerokovanie schválených kapitálových výdavkov – rekonštrukcie ulíc
Predkladajú: poslanci MsZ
2. Ostatné kapitálové výdavky
Predkladajú: poslanci MsZ
3. Vstup Mesta Námestovo do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta
4. Interpelácie
5. Rôzne

 

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

 

Ďalšie

  • I. abstinentská kvapka krvi

    24.05.2023

  • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

    24.05.2023

  • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny

    22.05.2023

  • Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

    18.05.2023

  • Do práce na bicykli

    16.05.2023

Mestský úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:30
  • Utorok: 07:30 - 15:30
  • Streda: 07:30 - 17:00
  • Štvrtok: 07:30 - 15:30
  • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

  • Pondelok: 07:30 - 15:00
  • Utorok: 07:30 - 15:00
  • Streda: 07:30 - 16:30
  • Štvrtok: 07:30 - 15:00
  • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

  • Pondelok: 07:30 - 15:30
  • Utorok: nestránkový
  • Streda: 07:30 - 17:00
  • Štvrtok: nestránkový
  • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2023 Námestovo.sk

Rýchle odkazy