Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Zariadenie pre seniorov v Námestove v prevádzke

28.10.2013

Zariadenie pre seniorov v Námestove v prevádzke

Dňa 28.10.2013 budú prijímať do zariadenia pre seniorov prvých klientov.
Mesto a vedenie zariadenia vypracovali harmonogram prijímania na základe naliehavosti osoby odkázanej na sociálnu službu.
Ak máte o službu v zariadení záujem treba požiadať v mieste trvalého pobytu obec, mesto o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Obec, mesto v zmysle platnej legislatívy vydá posudok o odkázanosti na sociálnu službu a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Ak je rozhodnutie právoplatné, môžete podať sociálnemu zariadeniu žiadosť o poskytnutie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Žiadosti sú k dispozícii na web-stránke mesta Námestovo.
V prípade záujmu sa na MsÚ kontaktuje na Ing. E. Sečovú, telefón 0435504724, secova@namestovo.sk, v zariadení pre seniorov riaditeľku PhDr. M. Kondelovú, telefón
0905592410.
 

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy