Oficiálna stránka mesta

Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka

08.06.2010

Ul. Hattalova 367/15, Námestovo

Kontakt:
Základná umelecká škola Ignáca Kolčáka v Námestove
Ul. Hattalova 367/15
02901 Námestovo
Telefón: 043/552 2372
E-mail: zusno@orava.sk
web: www.zusno.sk

Riaditeľ školy: Mgr. Tomáš Buc

Základná umelecká škola v Námestove poskytuje základný stupeň vzdelania v umeleckej oblasti, podchycuje nadané a talentované deti materských škôl a žiakov základných a stredných škôl v meste i jeho okolí.

Má zriadený hudobný odbor (od roku 1961), výtvarný odbor (od roku 1978) a tanečný odbor (od roku 2005). Škole patria pobočky výtvarných odborov v Oravskom Veselom, Rabči, Zákamennom a detašovaná trieda hudobného odboru v Rabči.

V hudobnom odbore získavajú žiaci zručnosti v hre na klávesový a gombíkový akordeón, husle, klavír, klasickú a džezovú gitaru, dychové nástroje, organ (chrámová a cirkevná hudba, bicie nástroje a v speve.

Vo výtvarnom odbore žiaci získavajú zručnosti v kresbe, maľbe, modelovaní a práci s materiálom. V tanečnom odbore rozvíjajú svoje danosti a talent pre tanec klasický, ľudový, kreatívny a moderný. Škola poriada verejné koncerty a výstavy v meste i okolí.

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy