Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Výzva

10.11.2010

Mesto Námestovo oznamuje všetkým nájomcom (pozostalým) hrobových miest, že Mestský úrad v Námestove spracováva od novembra 2009 nájomné zmluvy na hrobové miesta.

 VÝZVA PRE  POZOSTALÝCH

 
Mesto Námestovo oznamuje všetkým nájomcom (pozostalým) hrobových miest, že Mestský úrad v Námestove spracováva od novembra 2009 nájomné zmluvy na hrobové miesta.
 
Žiadame tých pozostalých, ktorí zatiaľ nemajú  nájomné zmluvy na hrobové miesta, aby sa dostavili na MsÚ v Námestove, kancelária číslo  28 osobne v pracovné dni pondelok – piatok v čase od 8.00-15.00 s podrobnými údajmi o zosnulom ( dátum narodenia, dátum úmrtia, najlepšie úmrtný list) s vlastným indetifikačným dokladom, prípadne zaslali  tieto údaje písomne na adresu Mestský úrad v Námestove, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo, elektronickou formou na e-mail: secova@namestovo.sk, alebo telefonický na č.t.043/5504724.
 
Termín zaplatenia nájmu za hrobové miesto na Mestskom cintoríne v Námestove sa stanovuje do 31.12.2010.
 
Po tomto termíne sa bude nezaplatené hrobové miesto brať ako voľné a bude použité na pochovávanie ďalších zosnulých.
 
 
                                                                                                                                            
 
          Ing.  Ján K a d e r a
           primátor mesta
 

 

Ďalšie

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.4.2024

  08.04.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 10.4.2024

  08.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy