Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Vývoz zmesového komunálneho odpadu

11.07.2023

Podľa platného VZN č. 3/2016 sú na zmesový komunálny odpad stanovené zberné nádoby a harmonogram vývozov jednotlivých nádob nasledovne:

 • 1 nádoba o objeme 110 l – 26 vývozov/rok (1 krát za 2 týždne) pri rodinných domoch do počtu 3 osôb
 • 1 nádoba o objeme 110 l – 52 vývozov/rok (1 krát za týždeň) pri rodinných domoch s viac ako 3 osobami
 • Kontajner o objeme 1100 l – 52 vývozov/rok – pri bytových domoch

 

Dôvodom takéhoto stanovenia počtu vývozov bolo to, že poplatok za tri a menej osôb nepokrýval náklady na týždenný odvoz a likvidáciu odpadov.

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

 • Výberové konanie na pozíciu manažér Komunitného centra v Námestove

  28.05.2024

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy