Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Výberové konanie

23.03.2013

Primátor Mesta Námestovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie „Centrum sociálnych služieb Námestovo “

Primátor Mesta Námestovo vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ mestskej príspevkovej organizácie
„Centrum sociálnych služieb Námestovo “

 

Požiadavky:
VŠ vzdelanie II. stupňa
Bezúhonnosť
Prax v oblasti sociálnych služieb a riadení výhodou
Znalosť cudzích jazykov a samosprávy výhodou

Prihláška musí obsahovať:
osobné údaje uchádzača,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
profesijný životopis,
Vybraný uchádzač bude primátorom mesta v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predložený mestskému zastupiteľstvu na menovanie.

Prihlášky zasielajte na:
Mestský úrad
Cyrila a Metoda 329/6
029 01 Námestovo

v termíne do 30. 4. 2013.
 

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 24.6.2024 - pozvánka

  17.06.2024

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy