Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Výberové konanie

14.07.2011

Mesto Námestovo v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie funkcie: RIADITEĽA TECHNICKÝCH SLUŽIEB NÁMESTOVO

Mesto Námestovo
v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie funkcie:
RIADITEĽA TECHNICKÝCH SLUŽIEB NÁMESTOVO
 Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie
 • predpoklady pre výkon funkcie vo verejnom záujme (§ 3 zákona č. 552/2003 Z.z.)
 Ďalšie kritériá a požiadavky:
 • minimálne 10 rokov praxe,
 • organizačné, komunikačné a manažérske schopnosti, 
 Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť (obsahujúca súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov),
 • doklad o dosiahnutom vzdelaní, 
 • štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • návrh koncepčných zámerov riadenia Technických služieb Námestovo.
Písomnú žiadosť zaslať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 31.08.2011 na adresu:
Mestský úrad Námestovo, Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo.

Obálku je potrebné označiť: „Výberové konanie - riaditeľ TS - neotvárať“.
 

Ďalšie

 • Pravidelné preskúšanie systému varovania

  13.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.6.2024

  11.06.2024

 • Výdaj kompostérov na zbernom dvore

  31.05.2024

 • Výberové konanie na pozíciu manažér Komunitného centra v Námestove

  28.05.2024

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy