Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Veľkoobjemové kontajnery

28.03.2012

Veľkoobjemové kontajnery budú po meste rozmiestnené už od 30. 3. 2012 t. j. od piatku tento týždeň na obdobie jedného mesiaca.

 Veľkoobjemové kontajnery budú po meste rozmiestnené už od 30. 3. 2012 t. j. od piatku tento týždeň na obdobie jedného mesiaca.
Upozorňujeme, že VOK-y sú určené len pre občanov mesta na likvidáciu odpadov väčších rozmerov a na drobný stavebný odpad. Zelené VOK-y slúžia na biologicky rozložiteľný odpad.
Zároveň prosíme občanov mesta o oznámenie prípadov zneužívania VOK-ov na ukladanie odpadov inými subjektami, prípadne občanmi iných obcí. Tieto prípady môžete hlásiť mestskej polícii na tel. č. 159, prípadne e-mailom na mestský úrad, alebo cez kontakt na web stránke mesta. Náklady na VOK-y platíme z našich daní.

Ing. Milan Rentka
prednosta MsÚ Námestovo

Ďalšie

 • Oznam - SENIORI BUĎTE OPATRNÍ

  30.11.2022

 • Oznam - UPSVR Námestovo

  29.11.2022

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 28.11.2022 v Námestove - online

  28.11.2022

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25. 11. 2022

  24.11.2022

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove 28.11.2022 - pozvánka

  22.11.2022

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: 07:30 - 15:00
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: 07:30 - 15:00
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2022 Námestovo.sk

Rýchle odkazy