Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove

19.11.2014

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 26. novembra 2014 t. j. /streda / o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA

Námestovo 19. november 2014

 

zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

26. novembra 2014 t. j. /streda / o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1) Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta
Predkladá: predseda mestskej volebnej komisie
2) Zloženie sľubu primátora mesta
3) Zloženie sľubu poslancov mestského zastupiteľstva
4) Príhovor primátora mesta
5) Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
6) Schválenie sobášiacich
7) Schválenie platu primátora mesta
8) Diskusia

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

 

Ďalšie

 • DO práce na bicykli 2024

  24.05.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  20.05.2024

 • Dotazník k príprave Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Námestovo 2024 - 2030

  14.05.2024

 • Zber nebezpečného odpadu

  07.05.2024

 • Obchodná verejná súťaž na odpredaj pozemkov

  24.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy