Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Šieste mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

16.05.2013

Zmena termínu

  PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


Námestovo 15. mája 2013


zvoláva

 


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
šieste mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň


29. mája 2013 t. j. /streda / o 15 00 hod.


v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:


1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
Predkladá: Ing. Ján Kadera – primátor mesta

2. Schválenie Zmeny a Doplnku č. 2 Doplnku Územného plánu mesta a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Námestovo č. 6/2013 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Doplnku k Územnému plánu mesta Námestovo
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby

3. Schválenie súborného stanoviska ku konceptu ÚPN Mesta Námestovo a vyhodnotenie variantov konceptu
Predkladá: Ing. Vladimír Natšin – ved. odd. výstavby

 

 

 


Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.6.2024

  17.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy