Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

15.03.2011

V tomto roku sa opäť po 10 rokoch vykoná štatistické zisťovanie - sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa po prvý krát od vzniku samostatnej SR vykoná súbežne vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie bude polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011. Prácu samotného sčítania budú vykonávať sčítací komisári, ktorí navštívia každú domácnosť v dňoch od 13. mája do 6. júna t. r.

 

V tomto roku sa opäť po 10 rokoch vykoná štatistické zisťovanie - sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa po prvý krát od vzniku samostatnej SR vykoná súbežne vo všetkých členských krajinách Európskej únie.
Rozhodujúcim okamihom pre sčítanie bude polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011.
Prácu samotného sčítania budú vykonávať sčítací komisári, ktorí navštívia každú domácnosť v dňoch od 13. mája do 6. júna t. r.
 
V súčasnosti mestské a obecné úrady vykonávajú práce súvisiace územnou prípravou   sčítania.
Aby sčítanie prebehlo bez problémov a aby sa uľahčila práca sčítacím komisárom, vykonali zamestnanci mestského úradu previerku vyznačenia všetkých stavieb na území mesta súpisným a orientačným číslom.
 
Výsledky šetrenia  sú znepokojujúce. Zistilo sa, že na území mesta sa nachádza množstvo stavieb bez ich označenia súpisným a orientačným  číslom.
 
Podľa zistenia sme stavby rozdelili  do niekoľkých skupín :
 
 1. Do prvej skupiny patria novostavby , ktoré sú síce obývané, avšak nie sú ešte skolaudované, to znamená  nemajú pridelené súpisné číslo.
Pre účely sčítania, tieto stavy budú označené provizórnym spôsobom – farebne odlišným od bežných tabuliek na určenie súpisného a orientačného čísla. Budú sa nachádzať na mieste viditeľnom z verejného priestranstva, napr. v okne alebo pri vchode do budovy.
Toto označenie zabezpečí mestský úrad a vlastníci novostavieb budú písomne vyzvaní k prevzatiu si takého označenia stavby.
 
 1. Druhá skupina sú  novšie stavby ale môže ísť aj o novostavby, ktoré sú skolaudované. Tieto stavby nemajú označenie o súpisnom a orientačnom čísle  na fasáde domu napriek tomu, že zákon túto povinnosť ukladá vlastníkovi stavby do 1 mesiaca po jej skolaudovaní.  
Dôvodov môže byť niekoľko a to : 
- tabuľka s príslušným číslom bola občanovi daná pri vydaní rozhodnutia o pridelení súpisného  čísla a občan nezabezpečil jej umiestnenie na fasáde svojej stavy do dnešného dňa z neurčitých dôvodov,
- alebo odmietol jej pridelenie s tým, že si zabezpečí  vlastné  označenie stavby.
Žiadame vlastníkov týchto stavieb, aby sa dostavili na mestský úrad č. dverí 31 za účelom posúdenia každého prípadu individuálne. V prípade, že sa tabuľka s príslušným číslom nachádza na mestskom úrade, bude občanovi vydaná. 
 
 1. Tretiu a najpočetnejšiu skupinu tvoria staršie stavby, ktorým v minulosti bola pridelená tabuľka so súpisným a orientačným číslom, ale  v súčasnosti sú stavby neoznačené.
      Jedná sa najmä o staršie rodinné domy, po stavebných a rekonštrukčných prácach, pri ktorých došlo aj k úpravám fasád stavieb, kedy tabuľka s číslam bola odstránená
     a po skončení prác,  nebola opätovne umiestnená na fasáde domu.  
V týchto prípadoch v y z ý v a m e občanov, aby si tabuľku s príslušným  súpisným a orientačným číslom  v najbližších dňoch zabezpečili na vlastné náklady  a zároveň tabuľku umiestnili na fasádu domu.  
Adresa výrobcu tabuliek so súpisnými a orientačnými číslami bude občanom na ich požiadanie  poskytnutá na oddelení správnom mestského úradu.

Ďalšie

 • Univerzita tretieho veku

  23.04.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 22.4.2024 v Námestove - online

  22.04.2024

 • Pozvánka 2. MsZ - 22. 04. 2024

  15.04.2024

 • Oznam - pozvánky na talentové skúšky – futbal, gymnastika

  11.04.2024

 • Pre čistú priehradu a rieky Oravy

  09.04.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy