Oficiálna stránka mesta

Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie - Nábrežie Oravskej priehrady

30.08.2022

  

 

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

 

 

Názov projektu:

Rekonštrukcia miestnej prístupovej komunikácie - Nábrežie Oravskej priehrady

 

Hlavný cieľ:

Cieľom projektu je rozvoj cestovného ruchu v meste Námestovo ale aj v celom námestovskom okrese. Projekt sa zameriava na rekonštrukciu prístupovej komunikácie, ktorá je situovaná v turistickej oddychovej zóne mesta. Táto mestská komunikácia spája veľkokapacitné parkovisko v centre mesta s rekreačnou zónou tzv. Účko, ktorú tvoria športoviská (skateparkové, parkourové, workoutové ihriská, volejbalové pieskové ihrisko, detské ihriská),vodný vlek, mestská pláž a novobudovaný náučný chodník pozdĺž Oravskej priehrady. V oddychovej zóne mesta sa taktiež nachádza letný amfiteáter, hotelové a reštauračné zariadenia.

Rekonštrukciou a rozšírením komunikácie projekt umožňuje jednoduchý bezbariérový prístup pre všetky marginalizované a znevýhodnené skupiny obyvateľov.

 

Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

 

 

Prijímateľ: Mesto Námestovo

 

Výška NFP:                 34 729,46

Celkové výdavky:  40 858,19

 

Info plagát

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy