Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja

13.12.2013

Mestský úrad pripravuje aktualizáciu svojho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), na nasledujúce roky. Je to dôležitý dokument nie len na ďalší rozvoj mesta, ale aj v súvislosti s pripravovaným novým programovacím obdobím Európskej únie na roky 2014-2020. V rámci tohto obdobia bude možné opätovne sa uchádzať o granty z fondov EÚ. Žiadosti musia okrem iných vecí obsahovať aktuálny PHSR mesta, aby poskytnuté finančné prostriedky boli v súlade s cieľmi obsiahnutými v PHSR. Do prípravy PHSR je potrebné zapojiť čo najširší okruh inštitúcií, podnikateľskej sféry, tretieho sektora, ale aj samotných obyvateľov mesta. Pre nich je pripravený dotazník, ktorý po jeho vyplnení treba doručiť na Mestský úrad v Námestove a to osobne, poštou, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@namestovo.sk alebo prednosta@namestovo.sk v termíne do konca januára 2014. Elektronická verzia dotazníka je zverejnená na web stránke mesta. Tlačená verzia bude v predvianočnom čísle novín Námestovčan.
Vedenie mesta už teraz ďakuje všetkým, ktorí sa do prípravy PHSR zapoja a dotazník doručia mestskému úradu.
Milan Rentka
prednosta MsÚ Námestovo

 

Elektronická verzia dotazníka


 

Ďalšie

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

 • Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 24.6.2024 v Námestove - online

  24.06.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy