Oficiálna stránka mesta

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie MsZ

20.07.2012

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA zvoláva podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov šieste mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň 23. júla 2012 t. j. /pondelok / o 15.00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Námestove

PRIMÁTOR MESTA NÁMESTOVA


Námestovo 20. júla 2012


zvoláva


podľa ustanovenia § 12 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov
šieste mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Námestove na deň

23. júla 2012 t. j. /pondelok / o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu v Námestove s navrhovaným programom:

1) Rekonštrukcia MŠ Komenského
(zmena rozpočtu)
Predkladá: Ing. Ján Kadera - primátor mesta

 

 

 

Ing. Ján K a d e r a
primátor mesta

 

Dôvodová správa :
V schválenom rozpočte mesta na rok 2012 bola v bežných výdavkoch plánovaná položka „MŠ Komenského-rozšírenie triedy-oprava spodného podlažia“ v sume 15000 EUR. Na základe spracovaného projektu rekonštrukcie uvedenej MŠ a predbežného rozpočtu je predpokladaná suma vo výške 46 000 EUR. Rekonštrukcia pozostáva z vytvorenia novej triedy, rozšírenia hygienických zariadení (záchody, umývadlá) v zmysle vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z., v statickom zastabilizovaní nosnej priečky a vytvorení nového požiarneho východu.
V rozpočte navrhujeme presunúť položku z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov.

Ďalšie

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.7.2024

  22.07.2024

 • Oznámenia o prerušení distribúcie elektriny 16.7.2024 a 17.7.2024

  15.07.2024

 • Univerzita tretieho veku

  12.07.2024

 • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.7.2024

  09.07.2024

 • Oznámenie - jesenný jarmok 2024

  01.07.2024

Mestský úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: 07:30 - 15:30
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: 07:30 - 15:30
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Matričný úrad

 • Pondelok: 07:30 - 15:00
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 16:30
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 13:30

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Dane a poplatky

 • Pondelok: 07:30 - 15:30
 • Utorok: nestránkový
 • Streda: 07:30 - 17:00
 • Štvrtok: nestránkový
 • Piatok: 07:30 - 14:00

Obedňajšia prestávka v trvaní 30 minút v čase medzi 10:30 - 11:30 hod.

Kontaktné údaje

Mestský úrad, Cyrila a Metoda 329/6, 
029 01 Námestovo
E-mail:
sekretariat@namestovo.sk
Telefón: 043 5504711

IČO: 00314676
DIČ: 2020571707

© 2008 - 2024 Námestovo.sk

Rýchle odkazy